Zapraszamy na webinarium dla Członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD):

Strategie prawne odstąpienia i obrony przed odstąpieniem od umów deweloperów z wykonawcami robót budowlanych i umów związanych z nabywaniem nieruchomości


Termin: 7 października (środa) | godz. 11:00-12:30


Webinarium jest adresowane do:  

 • kadry zarządzającej,
 • inwestorów prywatnych,
 • firm budowlanych i wykonujących dostawy oraz usługi w budownictwie,
 • dyrektorów kontraktów i projektów,
 • prawników wewnętrznych,
 • claim managerów.

W czasie webinarium dowiedzą się Państwo m.in.:  

 • Jakie są dopuszczalne podstawy i przyczyny odstąpienia przez dewelopera od umowy o roboty budowlane zawartej z wykonawcą?
 • Na co powinien zwracać uwagę deweloper przygotowując się do odstąpienia?
 • Czy korzystniej dla dewelopera jest odstępować ze skutkiem wstecznym, czy jedynie w na przyszłość (w odniesieniu do niewykonanej części umowy)?
 • Jakie są strategie prawne wykonawców w zakresie odstępowania od umów z deweloperami?
 • Jak przygotować obronę przed odstąpieniem przez wykonawcę od umowy?
 • Jakie są praktyczne problemy i ryzyka związane z odstępowaniem od umowy przedwstępnej, na podstawie której deweloper zobowiązał się do nabycia gruntu?
 • Czy można odstąpić od umowy, na podstawie której deweloper nabył już własność gruntu?

Udział w webinarium jest bezpłatny.


Zapisz się


Prelegenci:

Prof. Przemysław Drapała

Adw. Michał Urbański


  W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.


  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.