Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska – doradcy podatkowi z kancelarii JD&P – poprowadziły dziś śniadanie biznesowe w siedzibie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). Śniadanie było skierowane do Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, Kierowników kontraktów oraz przedstawicieli Działów Prawnych firm budowlanych. Celem spotkania było wyjaśnienie licznych wątpliwości na tle rozliczeń usług budowlanych. Podczas swojego wystąpienia Prelegentki poruszyły m.in następujące kwestie:

  • Kiedy odszkodowania i kary umowne mogą być kosztem uzyskania przychodu?
  • Jak rozliczać opłaty za gwarancje ubezpieczeniowe?
  • Jak ująć w rozliczeniach koszty dokonywanych napraw gwarancyjnych?
  • Kaucje – czy zawsze są neutralne podatkowo?
  • Kary umowne i odszkodowania z VAT czy bez VAT?
  • Jak rozliczyć wykonanie zastępcze?
  • Czy zwrot kosztów to usługa?