W pierwszym tegorocznym biuletynie podatkowym doradcy podatkowi JDP – Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska omawiają m.in:

  • zmiany VAT – bony i usługi elektroniczne
  • Kodeks Karny Skarbowy (projekt)
  • podatek od nieruchomości komercyjnych

Zapraszamy do lektury!