W ósmym  biuletynie podatkowym doradcy podatkowi JDP – Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska omawiają m.in:

  • dużą nowelizację CIT (projekt)
  • zmiany PIT (projekt)
  • nową ordynację podatkową (projekt)

Zapraszamy do lektury!