Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy)

Monografia prezentuje całościowo problematykę związaną z instytucją przejęcia i przystąpienia do długu. Opracowanie składa się z dwóch części – pierwsza omawia szczegółowo instytucję przejęcia długu i zmiany dłużnika, wskazując na nowe obszary ich zastosowania w obrocie prawnym – druga stanowi kompleksową analizę instytucji zmiany strony umowy, kiedy dochodzi do zmiany kontrahenta bez wpływu na trwający nadal stosunek prawny. To pierwsza monografia od czasów dwudziestolecia międzywojennego poświęcona zagadnieniom zmiany dłużnika.

Książka adresowana jest zarówno do praktyków prawa, tj. adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak i do teoretyków. Opracowanie będzie interesującą lekturą zarówno dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów prawa pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa zobowiązań.

SZCZEGÓŁY

autor: Prof. Przemysław Drapała

Wydawnictwo: C.H. Beck,
Seria: Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
Rok publikacji: 2016