System Prawa Prywatnego t. V, Prawo zobowiązań, pod. red. E. Łętowskiej

Tom 5 poświęcony jest części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja jest wzbogacona o nową literaturę, aktualny stan prawny i orzecznictwo, a w także nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień. Omówione zostały zobowiązania powstające podczas zawierania umów, umowy odnoszące się do osób trzecich oraz dodatkowe zastrzeżenia umowne. Uwzględnione zostały także zagadnienia dotyczące: zobowiązania w systemie prawa cywilnego, struktury zobowiązania (pojęcie, podmioty zobowiązania, uprawnienia i obowiązki stron, odpowiedzialność dłużnika oraz zmienność treści zobowiązania), świadczenia, a także wielości dłużników i wierzycieli. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, a także dla aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

SZCZEGÓŁY

Wśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała

Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2012, wyd. 2