Jakie ważne wytyczne dotyczące kar umownych w zamówieniach publicznych zawarł SN w ostatniej uchwale? – komentarz adw. Wojciecha Bazan w „Pulsie Biznesu”

Uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności karania wykonawców przez publicznych inwestorów za brak płatności dla podwykonawców komentuje adw. Wojciech Bazan w dzisiejszym wydaniu „Puls Biznesu”.

Zapraszamy do lektury!

Kary za niepłacenie podwykonawcom