Wyniki wyszukiwania

Flaga Ukrainy

Iwo Franaszczyk

Adwokat | Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury
Zespół Zamówień Publicznych

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach krajowych i transgranicznych, prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży budowlanej i kolejowej, a także w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa spółek.


Kariera zawodowa
  • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2016 Kancelaria Kocur i Wspólnicy
  • 2014–2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, staż
  • 2013 Volkswagen Bnk Polska S.A., Departament Ryzyka Kredytowego, staż
Edukacja
  • od 2016 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2011–2016 Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa
  • 2011–2016 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Języki
  • polski
  • angielski