Wyniki wyszukiwania

Flaga Ukrainy

Julia Rogosz

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019–2021 PricewaterhouseCoopers Polska (PwC)
 • 2019 Greenberg Traurig Grzesiak
 • 2017–2019 Ernst & Young (EY)
 • 2016–Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, praktyka
 • 2016–Ministerstwo Finansów, praktyka
Pro bono
 • 2017–2018 Studencka Poradnia Prawna przy Akademii Leona Koźmińskiego, sekcja prawa cywilnego
Edukacja
 • od 2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2018–2019 Uniwersytet Warszawski, Szkoła Prawa Amerykańskiego
 • 2014–2019 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
 • 2014–2019 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Finansów i Rachunkowości
Wyróżnienia
 • Złoty Laur Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie za wybitne osiągnięcia Prawo 2019
 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterką Tax Everest 2020
Języki
 • polski
 • angielski