Wyniki wyszukiwania

Flaga Ukrainy

Kinga Zagrajek

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, m.in. w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej.


Kariera zawodowa
 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018–2019 Kancelaria Rączkowski Kwieciński Adwokaci
 • 2018–2018 Kancelaria Rączkowski Kwieciński Adwokaci, praktyka
 • 2017–2017 Kancelaria Błażejowska Nowakowski Radcowie Prawni, praktyka
Edukacja
 • od 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2013–2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Wyróżnienia
 • 2015 stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
 • 2016 stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
 • 2018 dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski