Wyniki wyszukiwania

Flaga Ukrainy

Klaudia Olejniczak

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorcach kontraktowych „FIDIC”) z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się doradztwem prawnym dla branży budowlanej infrastrukturalnej i nieruchomości.


Kariera zawodowa
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
 • 2019–2020 Kancelaria Adwokacka Bartosz Głowacki, praktyka
Edukacja
 • od 2021 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • od 2020 Studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych
 • 2019–2020 TechLawClinic – międzynarodowy projekt współfinansowany z programu Erasmus+
 • 2018–2020 Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2018–2019  Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster (Niemcy)
 • 2015–2020 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Wyróżnienia
 • 2016–2020 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki