Wyniki wyszukiwania

Flaga Ukrainy

Piotr Celiński

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, oraz z zakresu ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Ma doświadczenie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w obszarze doradztwa wierzycielom w zakresie zaspokajania wierzytelności z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych i osobistych.


Kariera zawodowa
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018–2020 Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska
 • 2018–2018 Domański Zakrzewski Palinka
 • 2016–2017 Chmaj i Wspólnicy
 • 2015–2015 Parlament Europejski w Brukseli, staż letni
 • 2015 Enea Centrum
 • 2014 Kancelaria Notarialna B. Skaba D. Celiński
Pro bono
 • od 2020 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego “Prospekt”, ekspert
 • od 2018 stały współpracownik „Nowa Konfederacja”, działalność publicystyczna
 • od 2016-2017 Centrum Analiz KoLibra, przewodniczący
 • od 2014 Centrum Analiz KoLibra, ekspert
Edukacja
 • od 2020 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2014-2019 Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunki: prawo, stosunki międzynarodowe
Języki
 • polski
 • angielski