Dagmara Klimek - Associate

DAGMARA KLIMEK

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC) z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych w postępowaniach dotyczących prawa cywilnego, konsumenckiego i ubezpieczeń gospodarczych przed sądami powszechnymi.

 • od 01.2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2015 – 2020 – Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Szpyt
 • 2014 – 2015 – Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Prokocka-Soszyńska
 • 2014 – Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz
 • 2013 – Makler Ubezpieczeniowy i Doradca w Sprawach Ubezpieczeń Christian Waldendorfer
 • od 2018 – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2017 – 2018 – Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe studium prawa spółek
 • 2011 – 2016 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
 • 2010 – 2013 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Polski
 • Angielski
 • Francuski