Dagmara Klimek - Associate

DAGMARA KLIMEK

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych w postępowaniach dotyczących prawa cywilnego, konsumenckiego i ubezpieczeń gospodarczych przed sądami powszechnymi.

 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2015-2020 Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Szpyt
 • 2014–2015 Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Prokocka-Soszyńska
 • 2014 Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz
 • 2013 Makler Ubezpieczeniowy i Doradca w Sprawach Ubezpieczeń Christian Waldendorfer
 • 2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2017–2018 Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe studium prawa spółek
 • 2011–2016 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
 • 2010–2013 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • polski
 • angielski
 • francuski