Monika Kupis - Kancelaria JDP

MONIKA KUPIS

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się także doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej.

 • Od 2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018 – 2020 Kancelaria T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski,  J. Górski sp.k.
 • 2016 – 2017 STEINFELD Legal
 • 2016 – 2017 wolontariuszka Fundacji Court Watch Polska
 • Od stycznia 2021 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikantka radcowska
 • 2019 – 2020 Schule des Deutschen Rechts an der Jagiellonen-Universität organizowana przez OKSPO UJ we współpracy z Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg oraz z  Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 • 2018 – 2019 Rechtswissenschaftliche Fakultät Universität zu Köln
 • 2015 – 2020 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • polski
 • angielski
 • niemiecki