Paweł Karkowski - Associate

PAWEŁ KARKOWSKI

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu waloryzacji kontraktowej, kar umownych za opóźnienie, rozliczeń stron w wyniku odstąpienia od umowy o roboty budowlane oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa arbitrażowego, odpowiedzialności odszkodowawczej, bezpodstawnego wzbogacenia i prawa spółek. Dodatkowo przygotuje rozprawę doktorską z dziedziny arbitrażu i prawa prywatnego międzynarodowego w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019 Linklaters
 • 2018 Kancelaria Kubas Kos & Gałkowski
 • 2020 Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 2020 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 201-2019 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
 • 2018 University of Washington, School of Law
 • 2017-2018 Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Derecho
 • 2016–2017 Szkoła Prawa Amerykańskiego organizowana przez OKSPO UJ we współpracy z Catholic University of America
 • Czym są czynności prawne nieistniejące? – szczególny przypadek uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Kwartalnik Rynek Społeczeństwo Kultura, Numer Specjalny/2016
 • Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jej ochrona w polskim postępowaniu sądowym w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 3/2017
 • Odpowiedzialność cywilna członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 9/2017
 • Umowne a ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, Przegląd Prawno-Ekonomiczny Review of Law, Business & Economics 2/2017
 • Nieważność czy bezskuteczność zawieszona, jakie są skutki naruszenia zasady reprezentacji łącznej w spółkach kapitałowych?, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 3/2017
 • Spór wokół prokury łącznej niewłaściwej jako sposobu reprezentacji w spółkach kapitałowych, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 21, 2017
 • Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu prawa arbitrażowego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 3/2018
 • stypendium ministra dla studentów za wybitne osiągniecia naukowe w roku akademickim 2017–2018
 • stypendium rektora UJ dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017 oraz 2017 – 2018
 • finalista konkursu stypendialnego organizowanego przez kancelarię Kubas Kos & Gałkowski – Adwokaci, 2016 oraz 2017
 • polski
 • angielski
 • hiszpański