Paweł Karkowski - Associate

PAWEŁ KARKOWSKI

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC) z zakresu waloryzacji kontraktowej, kar umownych za opóźnienie, rozliczeń stron w wyniku odstąpienia od umowy o roboty budowlane oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się także doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa arbitrażowego, odpowiedzialności odszkodowawczej, bezpodstawnego wzbogacenia i prawa spółek.

 • od 11.2019 r. – JDP DRAPAŁA & PARTNERS;
 • 08.2019 r. – 10.2019 r. – Linklaters;
 • 10.2018 r. – 11.2018 r. – Kancelaria Kubas Kos & Gałkowski;
 • od 01.2020 r. – Izba Adwokacka w Warszawie (aplikacja adwokacka);
 • 10.2013 r. – 07.2019 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • 03.2018 r. – 06.2018 r. University of Washington, School of Law;
 • 09.2017 r. – 01.2018 r. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Derecho;
 • 10.2016 r. – 04.2017 r. Szkoła Prawa Amerykańskiego organizowana przez OKSPO UJ we współpracy z Catholic University of America;
 • Stypendium Ministra dla Studentów za wybitne osiągniecia naukowe w roku akademickim 2017 – 2018;
 • Stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017 oraz 2017 – 2018;
 • Finalista konkursu stypendialnego organizowanego przez kancelarię Kubas Kos & Gałkowski – Adwokaci – 12.2016 r. oraz 12.2017 r.;
 • „Czym są czynności prawne nieistniejące? – szczególny przypadek uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych” Kwartalnik Rynek Społeczeństwo Kultura, Numer Specjalny/2016;
 • „Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jej ochrona w polskim postępowaniu sądowym w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 3/2017;
 • „Odpowiedzialność cywilna członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 9/2017;
 • „Umowne a ustawowe prawo do odstąpienia od umowy” Przegląd Prawno-Ekonomiczny Review of Law, Business & Economics 2/2017;
 • „Nieważność czy bezskuteczność zawieszona, jakie są skutki naruszenia zasady reprezentacji łącznej w spółkach kapitałowych?” Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 3/2017;
 • „Spór wokół prokury łącznej niewłaściwej jako sposobu reprezentacji w spółkach kapitałowych” Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 21, 2017;
 • „Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu
prawa arbitrażowego” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 3/2018;
 • Polski
 • Angielski
 • Hiszpański