Zuzanna Cybulska - Associate

ZUZANNA CYBULSKA

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w zespole Transakcji. Specjalizuje się w obsłudze sporów korporacyjnych dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką. Zajmuje się także bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, w tym obsługą korporacyjną spółek oraz doradztwem kontraktowym i doradztwem w zakresie prawa handlowego. Współpracuje również przy projektach transakcyjnych fuzji i przejęć. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego obejmującego prawo cywilne, prawo nieruchomości i prawo handlowe.

  • Od 2019 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2016 – 2018 – Kancelaria Notarialna w Warszawie Artur Kędzierski – notariusz, Wojciech Szczypkowski – notariusz sp.p.
  • Od 2020 – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Aplikacja Adwokacka
  • 2014 – 2019 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • 2018 – 2019 – University of Lincoln, Law School (Wielka Brytania)
  • 2020 – Wyróżnienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za najwyższy wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
  • Polski
  • Angielski
  • Francuski