Zuzanna Cybulska - Associate

ZUZANNA CYBULSKA

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się w obsłudze sporów korporacyjnych dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, w tym obsługą korporacyjną spółek oraz doradztwem kontraktowym i doradztwem w zakresie prawa handlowego. Współpracuje przy projektach transakcyjnych fuzji i przejęć. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego obejmującego prawo cywilne, prawo nieruchomości i prawo handlowe.

  • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2016–2018 Kancelaria Notarialna w Warszawie Artur Kędzierski, notariusz, Wojciech Szczypkowski, notariusz
  • od 2020 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2014–2019 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • 2018–2019 University of Lincoln, Law School
  • 2020 Wyróżnienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za najwyższy wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
  • polski
  • angielski
  • francuski