Joanna Ostojska-Kołodziej - Kancelaria JDP

DR JOANNA OSTOJSKA-KOŁODZIEJ

ADWOKAT
COUNSEL

Pobierz vCard

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, kieruje Zespołem Prawa Pracy. Wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.

 • Od 2020 – wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego;
 • 2015 – doktor nauk prawnych, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego pt. „Sądowa zmiana płci”, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW.
 • Od 2021 – JDP Drapała & Partners;
 • 2016-2020 – Kochański & Partners;
 • 2009-2015 – Tomczak i Partnerzy.
 • 2011-2013 – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka;
 • 2010-2014 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia doktoranckie, obrona z wyróżnieniem;
 • 2009 – Szkoła Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Floryda;
 • 2009 – Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii, International Business Course, stypendium w ramach programu Erasmus;
 • 2005-2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia magisterskie, dyplom z wyróżnieniem.
 • Polski
 • Angielski