Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy
PL EN DE

Przekuwamy wyzwania w sukcesy

Skontaktuj się
PL  |  EN  |  DE

01 . O kancelarii :

Jesteśmy ekspercką, niezależną kancelarią prawną zorientowaną na osiąganie celów biznesowych naszych klientów.

Łączymy dogłębną wiedzę z praktycznym doświadczeniem i zaangażowaniem, świadcząc usługi prawne najlepszej jakości. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym i doradztwie prawnym dla wybranych branż. Wiele wygranych przez nas spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami mającymi realny wpływ na gospodarkę.

Dowiedz się więcej
02 .

Aktualności

Sukcesy

12 lutego / 2024 01 / 132

Doradztwo prawne JDP w negocjacjach umowy na rzecz kontrahenta Klienta w branży energetycznej

JDP doradzało przy zawarciu aneksu do umowy rozliczającego prace dodatkowe Doradzaliśmy wykonawcy w – zakończonych sukcesem – negocjacjach dotyczących zmiany […]

Czytaj
12 lutego / 2024 02 / 132

Kolejna ugoda zawarta przez JDP związana z wykonaniem robót dodatkowych

Negocjacje i mediacja w branży budowlanej Prawnicy JDP prowadzili negocjacje, a następnie mediację zakończoną zawarciem ugody, na podstawie której Klient […]

Czytaj
07 grudnia / 2023 03 / 132

Wygrana klientów JDP w sporze o istotnym znaczeniu dla całego rynku budowlanego

Prawnicy JDP odnoszą sukces w sporze prawnym dotyczącym praktyki zadawania pytań w przetargach W wyroku z 2022 r. Krajowa Izba […]

Czytaj
24 października / 2023 04 / 132

Wyrok obniżający naliczoną karę umowną o przeszło 99,3%

Wyrokiem z czerwca br. Sąd Okręgowy w Katowicach niemalże w całości oddalił powództwo skierowane przeciwko jednemu z naszych Klientów (wykonawcy […]

Czytaj
24 września / 2023 05 / 132

Aneks waloryzacyjny. Kompleksowe wsparcie prawne jednego z największych wykonawców inwestycji kubaturowych w Polsce przy zawieraniu aneksu waloryzacyjnego

Kancelaria JDP zapewniła kompleksowe wsparcie prawne jednemu z największych wykonawców inwestycji kubaturowych w Polsce przy zawieraniu aneksu waloryzacyjnego. Kontrakt dotyczył […]

Czytaj
03 listopada / 2023 06 / 132

Waloryzacja w branży przemysłowej – wniosek przygotowany przez JDP uwzględniony przez zamawiającego działającego poza PZP

Zapewniliśmy wsparcie prawne wykonawcy/producentowi realizującemu zamówienie o znacznej wartości dla jednego z sektorowych zamawiających, polegające na zaprojektowaniu i montażu elementów […]

Czytaj
20 lutego / 2024 07 / 132

Oddalenie wniosku akcjonariusza mniejszościowego o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych – sukces JDP

Oddalenie wniosku akcjonariusza mniejszościowego o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych Prawnicy z Zespołu Sporów Korporacyjnych, Komercyjnych i Post-M&A kancelarii JDP […]

Czytaj
01 lutego / 2024 08 / 132

Kancelaria JDP wspierała Best Secret Poland sp. z o.o. w zawarciu umów leasingu zwrotnego z Deutsche Leasing Polska S.A.

Zespół Doradztwa Kontraktowego JDP doradzał Best Secret Poland sp. z o.o. w procesie zawarcia czterech umów leasingu zwrotnego z Deutsche […]

Czytaj
11 stycznia / 2024 09 / 132

Podwójny sukces JDP w sprawach dotyczących wskaźnika WIBOR – oddalenie wniosków o zabezpieczenie poprzez ograniczenie raty odsetkowej wyłącznie do marży banku

Zespół sporów korporacyjnych, post-M&A i komercyjnych JDP, działając dla jednego z banków, doprowadził do uzyskania dwóch prawomocnych postanowień oddalających wnioski […]

Czytaj
11 grudnia / 2023 10 / 132

Prawomocne zabezpieczenie roszczeń klienta o naprawienie milionowej szkody w postępowaniu karnym

Zespół Sporów Korporacyjnych / Post-M&A JDP doprowadził do prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na rachunkach bankowych oskarżonego byłego członka zarządu […]

Czytaj

Zobacz wszystkie sukcesy kancelarii JDP

Przewaga zbudowana
doświadczeniem

Przewaga zbudowana doświadczeniem