Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Infrastruktura i budownictwo

 • Prawo zamówień publicznych
 • Negocjacje i przygotowanie kontraktów budowlanych
 • Bieżące doradztwo dla generalnych wykonawców (w tym EPC) i inwestorów prywatnych
 • Relacje z podwykonawcami
 • Relacje między konsorcjantami
 • Spory budowlane i infrastrukturalne
 • Restrukturyzacje i prawo upadłościowe
Infrastruktura i budownictwo

Należymy do liderów na polskim rynku prawniczym w zakresie doradztwa prawnego dla generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów oraz firm projektowych realizujących złożone inwestycje budowlane i infrastrukturalne (drogowe, inżynieryjne, kubaturowe, energetyczne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, obiekty przemysłowe). Od ponad 15 lat doradzamy przy wykonywaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych w Polsce a także reprezentujemy strony w sporach sądowych i arbitrażowych z nimi związanych.

W międzynarodowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 (w latach 2018-2022) nasza kancelaria została uznana za Leading Firm (Top Tier) w kategorii Construction/Construction disputes, a Prof. Przemysław Drapała został wyróżniony jako Leading Individual in Poland w tej kategorii.

Nasi prawnicy dysponują unikalnym doświadczeniem w zakresie sporów (i) o podwyższenie wynagrodzenia ze względu na nieprzewidywalne zmiany rynkowe (m.in. wzrost cen materiałów i usług na rynku budowlanym); (ii) o roszczenia stron powstałe w związku z odstąpieniem od umowy, oraz (iii) zakazanie wypłaty z gwarancji bankowej (nieuzasadnione ciągnięcie gwarancji).

Ponadto, z sukcesem doradzamy w sprawach dotyczących m.in. roszczeń z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy, wadliwości dokumentacji projektowej, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, kosztów ogólnych budowy, naliczonych kar umownych, korzystania z rękojmi lub gwarancji jakości, jak również innych roszczeń pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych.

1. Infrastruktura drogowa i mostowa:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Zakopianki z najdłuższym tunelem w Polsce (odcinek drogi ekspresowej S-7), Zamawiający: GDDKiA; wartość projektu 1 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-5 (Wrocław-Poznań); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 1 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy drogi ekspresowej S-8 (odcinek Mężenin-Jeżewo); Zamawiający: GDDKiA; wartość projektu ponad 440 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy drogi ekspresowej S-8 (odcinek Wiśniewo-Mężenin); Zamawiający: GDDKiA; wartość projektu ponad 434 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-6 (Nowogard-Płoty); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu niemal 400 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-51 (Olsztyn–Olsztynek); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 321 mln PLN.

2. Infrastruktura kolejowa:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy systemu GSM-R; Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wartość projektu: około 2,8 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy Łódzkiego Tunelu Średnicowego; Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 1,6 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji odcinków LK nr 61 i nr 700 (Częstochowa-Fosowskie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 270 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy budowy odcinka LK Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie (łącznica lotniska Okęcie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 230 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji i rewitalizacji odcinka LK nr 201; Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 100 mln PLN.

3. Infrastruktura energetyczna:

 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwestycji obejmującej budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowym o mocy 600 MWe; wartość projektu ponad 1,6 mld PLN;
 • Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego kotłów bloków 7–12 w PGE Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GIEK; wartość projektu ponad 475 mln EUR (ponad 1,9 mld PLN);
 • Doradztwo prawne na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących w formule EPC modernizację bloków nr 4–6 Elektrowni Turów; Zamawiający: PGE GiEK; wartość projektu ponad 625 mln PLN.

4. Obiekty przemysłowe / infrastruktura kubaturowa:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców Stadionu Narodowego w Warszawie; Zamawiający: Skarb Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Narodowe Centrum Sportu (spółka celowa); wartość projektu ponad 1,5 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców stadionu PGE Arena w Gdańsku; Zamawiający: Miasto Gdańsk i BIEG2012 Sp. z o.o.; wartość projektu ponad 780 mln PLN;
 • Doradztwo kontraktowe, również w okresie gwarancji i rękojmi, na rzecz wiodącego generalnego wykonawcy notowanego na giełdzie we Włoszech w związku z rozbudową jednego z największych w Polsce terminali pasażerskich (wartość umowy ok.370 mln zł);
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy komisariatu komendy miejskiej Policji w Łodzi;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy komisariatu komendy miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Doradztwo kontraktowe na rzecz polskiej spółki realizującej inwestycję (pawilon wystawowy) we Włoszech, a także reprezentowanie tej spółki w szeregu postępowań sądowych.

5. Infrastruktura wodna:

 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawców modernizacji zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w sporze sądowym z zamawiającym publicznym;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy budowy Portu Jachtowego w Szczecinie w sporze z zamawiającym publicznym;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy koncepcji programowo-przestrzennej oraz kompleksowej dokumentacji technicznej odbudowy rzeki Kanał Kożuszna;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji i udrożnienia Kanału Powodziowego i Starej Odry w sporze z zamawiającym publicznym;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji toru wodnego Świnoujście–Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) w sporze z zamawiającym publicznym.