Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury.

Prowadzi niektóre z największych w Polsce sporów sądowych dotyczących m.in. odstąpień od umowy, kar umownych lub waloryzacji wynagrodzenia (sądy powszechne oraz arbitrażowe). Autor strategii procesowej oraz główny pełnomocnik w szeregu sporów obejmujących kilkanaście-kilkadziesiąt odrębnych spraw sądowych. Otrzymuje również zlecenia na przygotowanie i reprezentację w sądzie w ramach postępowań apelacyjnych i kasacyjnych.
Zajmuje się bieżącym doradztwem kontraktowym w toku realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych (m.in. drogi, lotniska, spalarnie, energetyka) oraz przy umowach na dostawę zaawansowanych technologicznie maszyn (linii produkcyjnych lub robotów przemysłowych). Jego doświadczenie obejmuje również reprezentację w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe trybunały arbitrażowe (np. spór przed ICC dot. inwestycji realizowanej dla azjatyckiego kontrahenta na kontynencie afrykańskim), w tym także w ramach sporów inwestycyjnych (BIT).

Dysponuje doświadczaniem w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych trybunałów arbitrażowych lub sądów powszechnych. Główny pełnomocnik w postępowaniu obejmującym roszczenia o łącznej wartości ponad 600 mln zł, które z jego aktywnym udziałem udało się zakończyć korzystną ugodą. W roku 2016 laureat prestiżowego konkursu “Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra, a w roku 2023 wyróżniony w rankingu “50 prawników i prawniczek, których warto obserwować na LinkedIn”.


Wybrane projekty

 • reprezentacja generalnych wykonawców (międzynarodowych koncernów oraz polskich giełdowych spółek budowlanych) w procesach sądowych przeciwko GDDKiA oraz PKP PLK dotyczących rozliczenia kontraktów na jedne z największych w Polsce odcinków drogowy oraz linii kolejowych, a także zapłaty kar umownych (część sporów o wartości ponad 200 mln zł, wzorce FIDIC);
 • reprezentacja w skomplikowanych sporach sądowych obejmujących kilkanaście i więcej równoległych postępowań;
 • doradztwo i zastępstwo procesowe dotyczące rozbudowy dwóch z największych w Polsce lotnisk;
 • doradztwo i zastępstwo procesowe producentów skomplikowanych technologicznie maszyn, robotów lub pojazdów szynowych;
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych po odstąpieniu od umów;
 • reprezentacja światowego producenta odzieży w dochodzeniu wierzytelności od polskich kontrahentów (postępowania sądowe, upadłościowe i egzekucyjne);
 • członek zespołu reprezentującego zagranicznego inwestora w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Polsce (Regulamin ICC);
 • reprezentacja generalnych wykonawców (największych międzynarodowych oraz polskich giełdowych spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych dotyczących dokonania przez zamawiającego bezprawnego wezwania do wypłaty środków z gwarancji (tzw. postępowania blokujące „ciągnięcie” gwarancji);
 • reprezentacja klientów w procesach sądowych dotyczących żądania zapłaty na podstawie weksla.

Kariera zawodowa

 • od 2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, od 2021 Partner
 • 2011–2014 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • 2011 Zhonglun W&D, letni staż

Edukacja

 • 2013–2016 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2007–2012 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa
 • 2010–2011 The School of American Law at Chicago-Kent Law School

Języki

 • polski
 • angielski
 • włoski