Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w ich strategicznych sporach sądowych i arbitrażowych, których istotna część dotyczy dużych inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych lub dostaw zaawansowanych technologicznie maszyn (m.in. roszczenia związane z bezpodstawnie naliczoną karą umowną, bezzasadnym skorzystaniem z gwarancji przez inwestora, odmową zapłaty za wykonane prace dodatkowe). Jego doświadczenie obejmuje również reprezentację w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe trybunały arbitrażowe (np. spór przed ICC dot. inwestycji realizowanej dla azjatyckiego kontrahenta na kontynencie afrykańskim), w tym także w ramach sporów inwestycyjnych (BIT). W części spraw wartość roszczeń przekracza 200 mln zł. Dobrze odnajduje się w prowadzeniu procesów opartych na wekslach oraz w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów i trybunałów arbitrażowych. W roku 2016 laureat prestiżowego konkursu “RisingStars Prawnicy – liderzy jutra”.


Wybrane projekty

 • reprezentacja generalnych wykonawców (międzynarodowych koncernów oraz polskich giełdowych spółek budowlanych) w procesach sądowych przeciwko GDDKiA oraz PKP PLK dotyczących rozliczenia kontraktów na jedne z największych w Polsce odcinków drogowy oraz linii kolejowych, a także zapłaty kar umownych (część sporów o wartości ponad 200 mln zł, wzorce FIDIC);
 • reprezentacja w skomplikowanych sporach sądowych obejmujących kilkanaście i więcej równoległych postępowań;
 • doradztwo i zastępstwo procesowe dotyczące rozbudowy dwóch z największych w Polsce lotnisk;
 • doradztwo i zastępstwo procesowe producentów skomplikowanych technologicznie maszyn, robotów lub pojazdów szynowych;
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych po odstąpieniu od umów;
 • reprezentacja światowego producenta odzieży w dochodzeniu wierzytelności od polskich kontrahentów (postępowania sądowe, upadłościowe i egzekucyjne);
 • członek zespołu reprezentującego zagranicznego inwestora w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Polsce (Regulamin ICC);
 • reprezentacja generalnych wykonawców (największych międzynarodowych oraz polskich giełdowych spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych dotyczących dokonania przez zamawiającego bezprawnego wezwania do wypłaty środków z gwarancji (tzw. postępowania blokujące „ciągnięcie” gwarancji);
 • reprezentacja klientów w procesach sądowych dotyczących żądania zapłaty na podstawie weksla.

Kariera zawodowa

 • od 2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, od 2021 Partner
 • 2011–2014 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • 2011 Zhonglun W&D, letni staż

Edukacja

 • 2013–2016 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2007–2012 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa
 • 2010–2011 The School of American Law at Chicago-Kent Law School

Języki

 • polski
 • angielski
 • włoski