Wojciech Bazan - Adwokat, Counsel

WOJCIECH BAZAN

ADWOKAT, COUNSEL

Pobierz vCard

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i arbitrażowych, których istotna część dotyczy dużych inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych lub dostaw zaawansowanych technologicznie maszyn (m.in. roszczenia związane z bezpodstawnie naliczoną karą umowną, bezzasadnym skorzystaniem z gwarancji przez inwestora, odmową zapłaty za wykonane roboty dodatkowej). Jego doświadczenie obejmuje również reprezentację w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe trybunały arbitrażowe (np. spór przed ICC dot. inwestycji realizowanej dla azjatyckiego kontrahenta na kontynencie afrykańskim), w tym także w ramach sporów inwestycyjnych. W niektórych sprawach wartość roszczeń przekracza 100 mln zł. Ekspert w zakresie bieżącego doradztwa w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych (m.in. w oparciu o wzorce FIDIC). Dobrze odnajduje się w prowadzeniu procesów opartych na wekslach. W roku 2016 laureat prestiżowego konkursu “Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

 • Reprezentacja generalnych wykonawców (największych międzynarodowych oraz polskich giełdowych spółek budowlanych) w procesach sądowych przeciwko GDDKiA dotyczących rozliczenia kontraktów na budowę autostrad w Polsce i zapłaty kar umownych (niektóre spory o wartości ponad 100 mln zł, wzorce FIDIC);
 • Reprezentacja światowego producenta odzieży w dochodzeniu wierzytelności od polskich kontrahentów (postępowania sądowe, upadłościowe i egzekucyjne);
 • Członek zespołu reprezentującego zagranicznego inwestora w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Polsce (Regulamin ICC);
 • Reprezentacja generalnych wykonawców (największych międzynarodowych oraz polskich giełdowych spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych i arbitrażowych przeciwko podwykonawcom inwestycji w Polsce (m.in. brak płatności ze względu na nieprawidłowe wykonawstwo lub postępowania związane z realizacją uprawnień z rękojmi);
 • Reprezentacja generalnych wykonawców (największych międzynarodowych oraz polskich giełdowych spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych dotyczących dokonania przez zamawiającego bezprawnego wezwania do wypłaty środków z gwarancji (tzw. postępowania blokujące „ciągnięcie” gwarancji);
 • Analiza dokumentacji roszczeniowej i opracowywanie opinii prawnych dotyczących różnorodnych zagadnień związanych z realizacją w Polsce umów o roboty budowlane opartych na wzorcach FIDIC;
 • Duże doświadczenie we wspieraniu postępowań sądowych prowadzonych dla klientów za pomocą dokumentacji uzyskiwanej w ramach dostępu do informacji publicznej (w tym także prowadzenie sporów przed sądami administracyjnymi w razie odmowy udostępnienia);
 • Reprezentacja klientów w procesach sądowych dotyczących żądania zapłaty na podstawie weksla;
 • Od 2015 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa;
 • 2011 – 2014 – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Warszawa;
 • 2011 – Zhonglun W&D (Chiny – Szanghaj) – letni staż;
 • 2013 – 2016 – aplikant adwokacki, Izba Adwokacka w Warszawie;
 • 2007 – 2012 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prawo;
 • 2010 – 2011 – The School of American Law at Chicago-Kent Law School;
 • Polski
 • Angielski
 • Włoski