Nasz zespół reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi (KIG, Lewiatan, ICC, VIAC, DIS, UNCITRAL). Klienci szczególnie doceniają nasze wieloletnie doświadczenie i skuteczność w prowadzeniu złożonych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. W tym obszarze powadziliśmy kilkanaście precedensowych postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa sądowego. Prof. Przemysław Drapała łączy wieloletnie doświadczenie i umiejętności pełnomocnika procesowego z doświadczeniami wynikającymi z pełnienia funkcji arbitra.

Kancelaria z powodzeniem reprezentuje ponadto wiodące spółki z branży automotive, nieruchomości, dostawców złożonej technologii, a także instytucje finansowe w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z ich działalnością. Sukcesy odnotowujemy również, prowadząc spory dotyczące fuzji i przejęć, umów handlowych, skutków ogłoszenia upadłości, a także postępowania o uchylenie wyroków sądów polubownych.

Współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami, reprezentując polskich przedsiębiorców oraz wspierając przedsiębiorców zagranicznych w postępowaniach prowadzonych w Polsce lub pozostających w związku z prawem polskim.