Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Nieruchomości

 • Transakcje na rynku nieruchomości
 • Realizacja inwestycji
 • Audyty prawne i podatkowe
 • Finansowanie obrotu nieruchomościami
 • Najmy komercyjne
Nieruchomości

Nieruchomości to jedna ze specjalizacji JDP, w której proponowane przez nas usługi mają charakter kompleksowy. Prowadzimy doradztwo prawne we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem oraz finansowaniem obrotu nieruchomościami. Zapewniamy obsługę prawno-podatkową transakcji nieruchomościowych oraz projektów joint venture o zasięgu krajowym i transgranicznym. Doradzamy klientom w związku z bieżącym zarządzaniem portfelami nieruchomości. Do grona naszych klientów należą właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, deweloperzy oraz firmy budowlane.

Due diligence dla rynku nieruchomości

Szczególne ryzyka inwestycji w nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, handlowymi czy przemysłowymi wymagają wnikliwej strategii prawnej i szczególnej analizy finansowej. Prawnicy kancelarii JDP poddają przyszłą inwestycję klienta procesowi due diligence, który ma na celu zdefiniowanie wszystkich istniejących i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną inwestycją budowlaną oraz transakcją dla danej nieruchomości.

Proces inwestycyjny związany z nabywaniem gruntów pod obrót nieruchomościami ściśle związany jest z prawem cywilnym, prawem budowlanym, warunkami zagospodarowania przestrzennego. Ponadto konieczne jest umiejętne korzystanie z rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo realizacji inwestycji budowlanych, takich jak na przykład księgi wieczyste.

Doradztwo na wszystkich etapach projektu – od planowania aż po komercjalizację

Jednak równie istotne, szczególnie w inwestycjach budowlanych, jest opracowanie odpowiedniej strategii i struktury całej inwestycji. W tym zakresie nasi prawnicy w imieniu swoich klientów regularnie i z dużymi sukcesami tworzą ramy współpracy dla projektów joint venture.

Obsługa prawno-podatkowa nieruchomości przy nabyciu lub sprzedaży nieruchomości handlowych, usługowych, przemysłowych czy logistycznych to dopiero pierwszy etap procesu. Wsparcia prawno-podatkowego wymaga również komercjalizacja obiektów oraz ich dalsza eksploatacja.

Finansowanie nieruchomości

Ważną częścią obrotu na rynku nieruchomości jest jego finansowanie. Obsługa prawna transakcji nieruchomości zawiera w swoim katalogu usług pomoc prawną dla wszystkich stron kredytowania nieruchomości, również w projektach transgranicznych. Inną popularną formą finansowania, przy której doradzamy regularnie klientom, są umowy leasingu nieruchomości.

1. Transakcje na rynku nieruchomości:

 • Doradztwo na rzecz niemieckiej grupy kapitałowej w związku ze sprzedażą sieci ponad 100 obiektów handlowych na rzecz największego działającego w Polsce operatora dyskontów;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiej grupy kapitałowej w związku ze sprzedażą sieci prawie 20 supermarketów na rzecz francuskiej grupy handlowej;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiej firmy inwestycyjnej w związku z nabyciem nieruchomości położonej w Warszawie z przeznaczeniem na projekt deweloperski obejmujący budowę kompleksu obiektów zamieszkania zbiorowego;
 • Doradztwo na rzecz francuskiej grupy kapitałowej w związku z realizacją projektów deweloperskich w formule joint venture z inwestorami zagranicznymi oraz krajowymi;
 • Doradztwo na rzecz amerykańskiej grupy kapitałowej jako sprzedającego w związku ze sprzedażą nieruchomości produkcyjno-magazynowych;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiej grupy kapitałowej jako sprzedającego w związku ze sprzedażą szeregu nieruchomości biurowych oraz przemysłowych;
 • Doradztwo na rzecz funduszu inwestycyjnego wywodzącego się z Hongkongu w związku z globalnym przejęciem francuskiej grupy hotelarskiej, obejmującym przejęcie sieci kilkunastu hoteli zlokalizowanych w Polsce.

2. Realizacja inwestycji:

 • Doradztwo na rzecz niemieckiego producenta pojazdów z segmentu premium jako inwestora w związku z rozbudową regionalnego centrum dystrybucyjnego obsługującego dealerów pojazdów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, obejmujące nabycie gruntów, zawarcie umowy o generalne wykonawstwo oraz pozostałych umów w budowalnym procesie inwestycyjnym oraz obsługę logistyczną magazynu wraz ze wsparciem prawnym w procesie realizacji inwestycji;
 • Doradztwo na rzecz szwedzkiego dostawcy urządzeń bezpieczeństwa drogowego jako inwestora w związku budową od podstaw zakładu przemysłowego wraz z linią technologiczną cynkowania ogniowego, obejmujące zawarcie umów nabycia gruntów, dostawy technologii (linii technologicznej cynkowania ogniowego), umowy o generalne wykonawstwo oraz pozostałych umów w budowalnym procesie inwestycyjnym wraz ze wsparciem prawnym w procesie realizacji inwestycji;
 • Doradztwo na rzecz holenderskiego producenta żywności paczkowanej jako inwestora w związku z budową od podstaw zakładu przemysłowego w Kostrzyńsko-Słubickiej Wolnej Strefie Ekonomicznej, obejmujące wsparcie w ramach procedury przetargowej oraz negocjacje umowy o generalne wykonawstwo z dwoma oferentami;
 • Doradztwo na rzecz producenta prefabrykatów jako inwestora i generalnego wykonawcy w związku z zamianą nieruchomości przemysłowych, połączoną z umową generalnego wykonawstwa hali przemysłowo-magazynowej;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego inwestora branżowego jako inwestora w związku z budową od podstaw zakładu produkcyjnego fundamentów do morskich farm wiatrowych w polskim porcie zlokalizowanym na zachodnim wybrzeżu w formuje joint-venture z inwestorem branżowym oraz funduszem inwestycyjnym, obejmujące nabycie gruntów zlokalizowanych w porcie, wsparcie w negocjacjach umowy inwestycyjnej oraz wsparcie przy zawarciu umów wykonawczych;
 • Doradztwo na rzeczy niemieckiej grupy kapitałowej z branży FMCG jako inwestora w związku z przebudową i rozbudową zakładu produkcyjnego.

3. Audyty prawne i podatkowe:

 • Doradztwo na rzecz funduszu inwestycyjnego wywodzącego się z Hongkongu w związku z globalnym przejęciem francuskiej grupy hotelarskiej obejmujące audyt prawny sieci kilkunastu hoteli zlokalizowanych w Polsce;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiej grupy kapitałowej w związku z audytem prawnym portfela obiektów handlowych w związku z pozyskaniem finansowania;
 • Audyty prawne na rzecz francuskiej grupy kapitałowej w związku z nabywaniem nieruchomości pod projekty mieszkaniowe;
 • Audyty stanu prawnego nieruchomości dla polskich spółek niemieckiego producenta pojazdów z segmentu premium w związku z nabywaniem nieruchomości pod salony sprzedaży, stacje serwisowe oraz stacje obsługi pojazdów;
 • Audyty prawne dla francuskiej grupy kapitałowej w związku z nabywaniem nieruchomości pod projekty deweloperskie o mieszanym przeznaczeniu;
 • Audyty prawne nieruchomości dla klientów z branży produkcyjnej i przemysłowej w związku z realizacją nowych obiektów produkcyjnych oraz przemysłowych w ramach procesów inwestycyjnych greenfield.

4. Finansowanie obrotu nieruchomościami:

 • Doradztwo na rzecz kredytobiorcy w związku z transgranicznym refinansowaniem portfela obiektów handlowych zlokalizowanych na terenie całej Polski – wartość finansowania 51 mln EUR;
 • Doradztwo na rzecz kredytobiorcy w związku z refinansowaniem portfela 16 parków handlowych zlokalizowanych na terenie całej Polski – wartość finansowania 25 mln EUR;
 • Doradztwo na rzecz jednego z kredytobiorców w ramach umowy konsorcjum w związku z restrukturyzacją transgranicznego finan­sowania portfela nieruchomości położonych w Anglii, Niemczech oraz Polsce – wartość projektu około 115 mln EUR;
 • Doradztwo na rzecz kupującego w związku z finansowaniem na­bycia kompleksu budynków biurowych we Wrocławiu o wartości około 30 mln EUR;
 • Doradztwo na rzecz kupującego w związku z finansowaniem na­bycia kompleksu budynków biurowych w Warszawie o wartości około 20 mln EUR.

5. Najmy komercyjne:

 • Doradztwo na rzecz niemieckiego producenta pojazdów z segmentu premium jako wynajmującego w związku z budową budynku logistyczno-magazynowego o powierzchni około 30.000 metrów kwadratowych w formule built-to-suit, obejmujące udział w procedurze przetargowej oraz negocjacje długoterminowej umowy najmu obejmującej budowę hali logistyczno-magazynowej zgodnie ze specyfikacją;
 • Doradztwo na rzecz belgijskiej grupy kapitałowej jako wynajmującego w związku z długoterminowym najmem budynku o przeznaczeniu produkcyjnym o powierzchni około 26.000 metrów kwadratowych w formule built-to-suit, obejmujące udział w procedurze przetargowej oraz negocjacje długoterminowej umowy najmu obejmującej budowę hali logistyczno-magazynowej zgodnie ze specyfikacją;
 • Doradztwo na rzecz brytyjskiego producenta suplementów diety w związku z zawarciem umowy najmu powierzchni produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 20.000 metrów kwadratowych;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiej grupy kapitałowej jako wynajmującego w związku z zarządzaniem portfelem najmów powierzchni handlowych w obiektach wielkopowierzchniowych oraz najmów obiektów wolnostojących;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego funduszu inwestycyjnego w związku z zarządzaniem portfelem najmów powierzchni biurowych i usługowych;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiej firmy inwestycyjnej przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów leasingu nieruchomości oraz przy transakcjach leasingu zwrotnego (sell and lease back).