Nieruchomości to jedna ze specjalizacji JDP, w której proponowane przez nas usługi mają charakter kompleksowy. Prowadzimy doradztwo prawne we wszystkich rodzajach projektów związanych z obrotem oraz finansowaniem obrotu nieruchomościami. Zapewniamy obsługę prawno-podatkową transakcji nieruchomościowych oraz projektów joint venture o zasięgu krajowym i transgranicznym. Doradzamy klientom w związku z bieżącym zarządzaniem portfelami nieruchomości. Do grona naszych klientów należą właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, deweloperzy oraz firmy budowlane.

Due diligence dla rynku nieruchomości

Szczególne ryzyka inwestycji w nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, handlowymi czy przemysłowymi wymagają wnikliwej strategii prawnej i szczególnej analizy finansowej. Prawnicy kancelarii JDP poddają przyszłą inwestycję klienta procesowi due diligence, który ma na celu zdefiniowanie wszystkich istniejących i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną inwestycją budowlaną oraz transakcją dla danej nieruchomości.

Proces inwestycyjny związany z nabywaniem gruntów pod obrót nieruchomościami ściśle związany jest z prawem cywilnym, prawem budowlanym, warunkami zagospodarowania przestrzennego. Ponadto konieczne jest umiejętne korzystanie z rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo realizacji inwestycji budowlanych, takich jak na przykład księgi wieczyste.

Doradztwo na wszystkich etapach projektu – od planowania aż po komercjalizację

Jednak równie istotne, szczególnie w inwestycjach budowlanych, jest opracowanie odpowiedniej strategii i struktury całej inwestycji. W tym zakresie nasi prawnicy w imieniu swoich klientów regularnie i z dużymi sukcesami tworzą ramy współpracy dla projektów joint venture.

Obsługa prawno-podatkowa nieruchomości przy nabyciu lub sprzedaży nieruchomości handlowych, usługowych, przemysłowych czy logistycznych to dopiero pierwszy etap procesu. Wsparcia prawno-podatkowego wymaga również komercjalizacja obiektów oraz ich dalsza eksploatacja.

Finansowanie nieruchomości

Ważną częścią obrotu na rynku nieruchomości jest jego finansowanie. Obsługa prawna transakcji nieruchomości zawiera w swoim katalogu usług pomoc prawną dla wszystkich stron kredytowania nieruchomości, również w projektach transgranicznych. Inną popularną formą finansowania, przy której doradzamy regularnie klientom, są umowy leasingu nieruchomości.