Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Michał Urbański - Adwokat | Counsel - Kancelaria JDP

Michał Urbański

Adwokat | Counsel

Specjalizacje

Nieruchomości

Umowy (Commercial)

Adwokat w Zespole Nieruchomości, ekspert w doradztwie prawnym w ramach obrotu nieruchomościami, w tym umów najmu, prawa budowlanego, prawa administracyjnego, projektów joint venture i transakcji finansowania. Doradza zagranicznym i krajowym podmiotom w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich etapów transakcji nieruchomościowych, począwszy od ich planowania, poprzez przygotowanie, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, negocjacje z kontrahentami aż do podpisania dokumentów i przeprowadzenia ewentualnych dalszych czynności. Zajmuje się także doradztwem prawnym w zakresie bieżącego zarządzania portfelami nieruchomości, a także restrukturyzacją grup kapitałowych oraz ich zadłużenia, zarówno po stronie kredytobiorców jak i kredytodawców. Doradza głównie klientom z branży nieruchomości oraz podmiotom zajmującym się inną działalnością (w szczególności produkcyjną) w sprawach dotyczących nieruchomości.


Wybrane projekty

 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz hiszpańskiego funduszu inwestycyjnego przy transakcjach zakupu kompleksów biurowych wPolsce, wartość każdej transakcji minimum 20 mln EUR;
 • doradztwo na rzecz czołowego polskiego dealera samochodowego w transakcji zbycia nieruchomości budowlanej w Warszawie, o wartości ponad 60 mln PLN;
 • doradztwo na rzecz czołowego niemieckiego koncernu motoryzacyjnego przy transakcji najmu ponad 30.000 m2 powierzchni magazynowej, dostarczonej przez czołowego dewelopera magazynowego w formule BTS;
 • doradztwo na rzecz belgijskiego producenta artykułów higienicznych przy transakcji najmu ponad 20.000 m2 powierzchni magazynowej, dostarczonej przez czołowego dewelopera magazynowego w formule BTS;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowych deweloperów przy zawieraniu umów nabycia nieruchomości budowlanych w Polsce, w tym przedwstępnych;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowych deweloperów przy zawieraniu umów zastępstwa inwestycyjnego;
 • doradztwo na rzecz czołowego niemieckiego koncernu motoryzacyjnego przy zawarciu umów nabycia szeregu nieruchomości budowlanych w Polsce pod centra serwisowe pojazdów;
 • bieżące doradztwo na rzecz japońskiego koncernu spożywczego przy zarządzaniu polskimi nieruchomościami, na których zlokalizowane są zakłady produkcyjne;
 • doradztwo na rzecz polskich spółek zajmujących się budową farm wiatrowych, w związku z uzyskiwaniem przez te spółki finansowania na realizację prowadzonych projektów;
 • obsługa prawna restrukturyzacji polskiej części grupy kapitałowej zagranicznego funduszu inwestycyjnego, obejmującej wszczególności wniesienie aportem udziałów w polskich spółkach do nowej spółki holdingowej oraz przeniesienie między spółkami przedsiębiorstwa w postaci kompleksu biurowego;
 • doradztwo na rzecz niemieckiego koncernu spożywczego przy negocjowaniu umowy najmu powierzchni biurowej w Polsce;
 • doradztwo w sporze korporacyjnym na rzecz zagranicznego wspólnika spółki będącej właścicielem hotelu na Starym Mieście w Krakowie;
 • doradztwo prawne na rzecz polskiej spółki przy negocjowaniu umowy sprzedaży zabytkowego pałacu w Krakowie;
 • przygotowanie na rzecz spadkobierców byłego właściciela zakładu produkcyjnego skargi konstytucyjnej, na tle sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji wydanych na podstawie ustawy zdnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.

Kariera zawodowa

 • od 2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2011–2015 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Edukacja

 • 2010–2013 Okręgowa Rad Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2008–2009 Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski i Levin College of Law, University of Florida
 • 2005–2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski