Michał Urbański - Adwokat, Senior Associate

MICHAŁ URBAŃSKI

ADWOKAT, SENIOR ASSOCIATE

Pobierz vCard

Adwokat w Zespole Prawa Nieruchomości specjalizujący się w doradztwie prawnym w ramach Joint Venture, obrotu nieruchomościami, transakcji finansowania, prawa budowlanego, umów najmu i postępowań reprywatyzacyjnych.

Ekspert w zakresie restrukturyzacji grup kapitałowych oraz ich zadłużenia (zarówno po stronie kredytobiorców, jak i kredytodawców) i bieżącego doradztwa dużym i średnim podmiotom gospodarczym. Doradza głównie klientom z branży nieruchomości.

 • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz hiszpańskiego funduszu inwestycyjnego przy transakcjach zakupu kompleksów biurowych w Polsce;
 • Obsługa prawna restrukturyzacji polskiej części grupy kapitałowej zagranicznego funduszu inwestycyjnego (obejmującej w szczególności wniesienie aportem udziałów w polskich spółkach do nowej spółki holdingowej oraz przeniesienie między spółkami przedsiębiorstwa w postaci kompleksu biurowego);
 • Doradztwo prawne na rzecz polskich spółek zajmujących się budową farm wiatrowych w związku z uzyskiwaniem przez te spółki finansowania na realizację prowadzonych projektów;
 • Doradztwo prawne na rzecz amerykańskiego koncernu medycznego w procesie due diligence w związku z planowanym nabyciem położonych w specjalnej strefie ekonomicznej nieruchomości magazynowych i produkcyjnych;
 • Doradztwo prawne w sporze korporacyjnym na rzecz zagranicznego wspólnika spółki będącej właścicielem hotelu na Starym Mieście w Krakowie;
 • Doradztwo prawne na rzecz polskich spółek będących częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, zajmującej się wykonawstwem instalacji technicznych, w tym w szczególności instalacji elektrycznych, przy restrukturyzacji ich zadłużenia;
 • Doradztwo prawne na rzecz polskiej spółki przy negocjacjach umowy sprzedaży działki budowlanej zlokalizowanej w Warszawie (przeznaczonej pod osiedle mieszkaniowe);
 • Doradztwo prawne na rzecz polskiej spółki przy negocjowaniu umowy sprzedaży zabytkowego pałacu w Krakowie;
 • Doradztwo prawne na rzecz zagranicznych banków przy ustanawianiu na ich rzecz przez polskie spółki instrumentów zabezpieczeń, zabezpieczających spłatę kredytów udzielonych przez banki tym spółkom lub innym podmiotom z ich grup kapitałowych;
 • Przygotowanie na rzecz spadkobierców byłego właściciela zakładu produkcyjnego skargi konstytucyjnej na tle sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej;
 • Reprezentacja klientów, spadkobierców przedwojennych właścicieli nieruchomości leśnych, w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia tych nieruchomości przez Skarb Państwa;
 • Od 2015 – Jara Drapała & Partners, Warszawa;
 • 2011 – 2015 – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Warszawa;
 • 2010 – 2013 – Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
 • 2008 – 2009 – Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski i Levin College of Law, University of Florida;
 • 2005 – 2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji;
 • Polski
 • Angielski