Wiemy, jak ważne jest należyte zabezpieczenie relacji z kontrahentem, oraz że dobrze przygotowana umowa powinna chronić interesy klienta w czasie, w którym relacje te nie układają się tak jak powinny. Potrafimy łączyć ekspercką wiedzę z oczekiwaniami biznesowymi, zapewniając przy tym bezpieczeństwo prawne naszym klientom, w szczególności w sytuacjach, których w czasie zawierania umowy nikt się nie spodziewał. Opracowujemy nie tylko wzory umów, w tym ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług, ale także złożone kontrakty „szyte na miarę”.

Umowy analizujemy kompleksowo biorąc pod uwagę zarówno aspekty handlowe, jak i prawnopodatkowe. Uwzględniamy ponadto elementy ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia własności intelektualnej. Ściśle współpracując z zaprzyjaźnionymi kancelariami zagranicznymi realizujemy projekty wykraczające poza polską jurysdykcję, zapewniając klientom kompleksową obsługę ich przedsięwzięć transgranicznych. Pracujemy w języku angielskim oraz niemieckim.

Wspieramy naszych klientów także w negocjacjach, jak i w egzekwowaniu postanowień umów w przypadku ich niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez kontrahenta.

Wspieramy działalność reklamową i marketingową klientów, tworząc ramy prawne tego rodzaju aktywności, w tym regulaminy, wytyczne czy biuletyny dla przeprowadzanych przez nich akcji promocyjnych, konkursów oraz programów lojalnościowych. Weryfikujemy projekty umów otrzymywanych przez naszych klientów od ich kontrahentów, gwarantując im bezpieczną realizację zamierzeń gospodarczych.