Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Umowy (Commercial)

 • Umowy: dystrybucji, R&D (rozwój i wdrożenie do produkcji / komercjalizacja), dostawy wdrożeniowe technologii
 • Ogólne warunki umów / wzorce umowne
 • Regulaminy konkursów
 • Umowy poddane prawu obcemu (we współpracy z prawnikiem z danej jurysdykcji)
 • Umowne zabezpieczenie własności intelektualnej
 • Opodatkowanie dostaw i usług w transakcjach handlowych, w tym w relacjach międzynarodowych
Umowy (Commercial)

Wiemy, jak ważne jest należyte zabezpieczenie relacji z kontrahentem, oraz że dobrze przygotowana umowa powinna chronić interesy klienta w czasie, w którym relacje te nie układają się tak jak powinny. Potrafimy łączyć ekspercką wiedzę z oczekiwaniami biznesowymi, zapewniając przy tym bezpieczeństwo prawne naszym klientom, w szczególności w sytuacjach, których w czasie zawierania umowy nikt się nie spodziewał. Opracowujemy nie tylko wzory umów, w tym ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług, ale także złożone kontrakty „szyte na miarę”.

Umowy analizujemy kompleksowo biorąc pod uwagę zarówno aspekty handlowe, jak i prawnopodatkowe. Uwzględniamy ponadto elementy ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia własności intelektualnej. Ściśle współpracując z zaprzyjaźnionymi kancelariami zagranicznymi realizujemy projekty wykraczające poza polską jurysdykcję, zapewniając klientom kompleksową obsługę ich przedsięwzięć transgranicznych. Pracujemy w języku angielskim oraz niemieckim.

Wspieramy naszych klientów także w negocjacjach, jak i w egzekwowaniu postanowień umów w przypadku ich niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez kontrahenta.

Wspieramy działalność reklamową i marketingową klientów, tworząc ramy prawne tego rodzaju aktywności, w tym regulaminy, wytyczne czy biuletyny dla przeprowadzanych przez nich akcji promocyjnych, konkursów oraz programów lojalnościowych. Weryfikujemy projekty umów otrzymywanych przez naszych klientów od ich kontrahentów, gwarantując im bezpieczną realizację zamierzeń gospodarczych.

1. Doradzamy oraz przygotowujemy dokumentację w szczególności w zakresie:

 •  Umów
  • dystrybucji – na rzecz producentów, dostawców, jak i dystrybutorów, w zakresie różnych rodzajów dystrybucji (wyłącznej, selektywnej, z wyłącznością zakupu czy o charakterze franchisingowym) przy uwzględnieniu aspektów związanych z zapewnieniem płynności finansowej, ochroną własności intelektualnej, know-how oraz prawem konkurencji;
  • R&D – obejmujących prace badawczo-rozwojowe dotyczące produktów, a następnie wdrożenia ich do produkcji seryjnej oraz komercjalizacji;
  • dostawy – zarówno okazjonalnych, jak i ramowych, regulujących kompleksowo proces produkcji w zakresie części jak i produktu końcowego, prowadzących do rozwinięcia działalności klienta w kraju oraz na nowe obszary geograficzne;
  • serwisowych – dotyczących utrzymywania urządzeń, maszyn oraz ich elementów, jak i kompleksowych wspierających działalność zagranicznych klientów na terenie Polski;
  • z zakresu wdrożenia technologii, w tym wdrażania kompleksowych rozwiązań (np. unikatowych linii produkcyjnych);
  • finansowania, zarówno wewnątrzgrupowego (np. cashpooling), jak też zewnętrznego (w tym oprócz klasycznego finansowania także leasing), wraz z opracowaniem adekwatnych zabezpieczeń;
  • agencyjnych – regulujących zasady współpracy w ramach stosunku agencji, zarówno w zakresie sprzedaży jak i świadczenia usług;
  • innych – z zakresu współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Ogólnych warunków, wzorców umownych, w tym:
  • regulujących zasady zakupu i sprzedaży w obrocie profesjonalnym, także w ramach łańcucha dostaw, co pozwala uprościć proces kontraktowania;
  • dotyczące sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz klientów końcowych, w tym konsumentów.
 • Regulaminów, komunikatów oraz wytycznych dotyczących konkursów, programów lojalnościowych prowadzonych w ramach działalności reklamowej i marketingowej klienta;
 • Umów poddanych prawu obcemu przy ścisłej współpracy z prawnikami z danej jurysdykcji;
 • Umownego zabezpieczenia własności intelektualnej należącej lub mającej zostać stworzonej lub rozwiniętej na potrzeby biznesowe klienta;
 • Opodatkowania dostaw i usług w ramach transakcji handlowych, w tym w relacjach międzynarodowych.