Barbara Kaczała - Radca prawny, Associate

BARBARA KACZAŁA

Radca prawny
Associate

Pobierz vCard

Radca Prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się w prawie handlowym i korporacyjnym, compliance, prawie pracy oraz prawie umów. Ma doświadczenie w prowadzaniu szkoleń z obszaru compliance, zajmuje się sporządzaniem umów dla transgranicznych sieci produkcyjnych i detalicznych. Z powodzeniem reprezentuje klientów w sporach związanych z realizacją umów.

 • udział w projekcie wprowadzenia spółki z kapitałem szwajcarskim, prowadzącej działalność w obszarze technologii mocowań dla branży automotive, do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym przygotowanie i złożenie oferty, przeprowadzenie badania stanu prawnego nabywanej nieruchomości oraz wsparcie prawne przy transakcji zakupu nieruchomości, udział w negocjacjach ze Strefą, sporządzenie umowy o wybudowanie hali na warunkach FIDIC, wartość transakcji: 22 mln PLN oraz udział w negocjacjach z generalnym wykonawcą
 • udział w projekcie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (w skład której wchodziły ruchomości w postaci urządzeń z branży sanitarnej, prawa i obowiązki wynikające z umów gospodarczych z klientami oraz ze stosunków pracy), przez spółkę z kapitałem niemieckim, w tym reprezentowanie kupującego w negocjacjach
 • kierowanie projektem legal due diligence przedsiębiorstwa – spółki prowadzącej działalność w zakresie handlu stłuczką szklaną oraz odbioru odpadów szklanych
 • reprezentowanie pracodawcy w procesach sądowych dotyczących odmowy wydania zaświadczeń o ustaleniu podlegania polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego (A1) przez ZUS, uzyskanie korzystnych dla klienta wyroków przed Sądem Apelacyjnym, zobowiązujących do wydania ww. zaświadczeń
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018–2020 Rödl Kancelaria Prawna we Wrocławiu (Rödl & Partner)
 • 2016–2018 Roedl Majchrowicz – Bączyk Kancelaria Prawna we Wrocławiu (Rödl & Partner)
 • 2014–2016 Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego we Wrocławiu
 • 2015–2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska
 • 2012–2013 Uniwersytet Humboldta w Berlinie, studia w ramach programu Erasmus
 • 2009–2014 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • polski
 • niemiecki
 • angielski