Barbara Kaczała - Radca prawny, Associate

BARBARA KACZAŁA

Radca prawny, Associate

Pobierz vCard

Radca Prawny w Zespole Transakcji. Specjalizuje się w prawie handlowym i korporacyjnym, compliance, prawie pracy oraz prawie umów.
Ma doświadczenie w prowadzaniu szkoleń z obszaru compliance, zajmuje się sporządzaniem umów dla transgranicznych sieci produkcyjnych i detalicznych.
Z powodzeniem reprezentuje klientów w sporach związanych z realizacją umów.

 • Udział w projekcie wprowadzenia spółki z kapitałem szwajcarskim, prowadzącej działalność w obszarze technologii mocowań dla branży automotive, do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym przygotowanie i złożenie oferty, przeprowadzenie badania stanu prawnego nabywanej nieruchomości oraz wsparcie prawne przy transakcji zakupu nieruchomości, udział w negocjacjach ze Strefą, sporządzenie umowy o wybudowanie hali na warunkach FIDIC (wartość transakcji: 22 mln PLN) oraz udział w negocjacjach z generalnym wykonawcą
 • Udział w projekcie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w skład której wchodziły ruchomości w postaci urządzeń z branży sanitarnej, prawa i obowiązki wynikające z umów gospodarczych z klientami oraz ze stosunków pracy) przez spółkę z kapitałem niemieckim, w tym reprezentowanie kupującego w negocjacjach
 • Kierowanie projektem legal due diligence przedsiębiorstwa – spółki prowadzącej działalność w zakresie handlu stłuczką szklaną oraz odbioru odpadów szklanych
 • Reprezentowanie pracodawcy w procesach sądowych dotyczących odmowy wydania zaświadczeń o ustaleniu podlegania polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego (A1) przez ZUS; uzyskanie korzystnych dla klienta wyroków przed Sądem Apelacyjnym zobowiązujących do wydania ww. zaświadczeń
 • od 2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018 – 2020 – Rödl Kancelaria Prawna sp.k. we Wrocławiu (Rödl & Partner)
 • 2016 – 2018 – Roedl, Majchrowicz – Bączyk Kancelaria Prawna sp. k. we Wrocławiu (Rödl & Partner)
 • 2014 – 2016 – Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp.k. we Wrocławiu
 • 2015 – 2018 – Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
 • 2012 – 2013 – Uniwersytet Humboldta w Berlinie, studia w ramach programu Erasmus
 • 2009 – 2014 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Polski
 • Niemieck
 • Angielski