Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Barbara Kaczała - Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk - Kancelaria JDP

Barbara Kaczała

Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk

Specjalizacje

Transakcje M&A i prawo spółek

Umowy (Commercial)

Prawo pracy

Compliance

Radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się w prawie handlowym i korporacyjnym, compliance oraz prawie umów. Zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów z niemieckim i szwajcarskim kapitałem, obejmującym przede wszystkim sporządzanie i negocjowanie umów, w tym złożonych kontraktów dystrybucyjnych, dostawy i wdrożenia linii technologicznych. Wspiera klientów na etapie wykonywania umów, również w sytuacjach kryzysowych niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień umownych przez kontrahenta. Doradza transgranicznym sieciom produkcyjnym i detalicznym. Posiada doświadczenie w projektach wprowadzania inwestorów zagranicznych na rynek polski, w tym w pozyskiwaniu zezwoleń na działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. W swoim doradztwie koncentruje się na potrzebach biznesowych klienta przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa prawnego. Z powodzeniem reprezentuje klientów w sporach związanych z realizacją umów.


Wybrane projekty

 • udział w projekcie wprowadzenia spółki z kapitałem szwajcarskim, prowadzącej działalność w obszarze technologii mocowań dla branży automotive, do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym przygotowanie i złożenie oferty, przeprowadzenie badania stanu prawnego nabywanej nieruchomości oraz wsparcie prawne przy transakcji zakupu nieruchomości, udział w negocjacjach ze Strefą, sporządzenie umowy o wybudowanie hali na warunkach FIDIC, wartość transakcji: 22 mln PLN oraz udział w negocjacjach z generalnym wykonawcą;
 • udział w projekcie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (w skład której wchodziły ruchomości w postaci urządzeń z branży sanitarnej, prawa i obowiązki wynikające z umów gospodarczych z klientami oraz ze stosunków pracy), przez spółkę z kapitałem niemieckim, w tym reprezentowanie kupującego w negocjacjach;
 • kierowanie projektem legal due diligence przedsiębiorstwa – spółki prowadzącej działalność w zakresie handlu stłuczką szklaną oraz odbioru odpadów szklanych;
 • reprezentowanie pracodawcy w procesach sądowych dotyczących odmowy wydania zaświadczeń o ustaleniu podlegania polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego (A1) przez ZUS, uzyskanie korzystnych dla klienta wyroków przed Sądem Apelacyjnym, zobowiązujących do wydania ww. zaświadczeń.

Kariera zawodowa

 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018–2020 Rödl Kancelaria Prawna we Wrocławiu (Rödl & Partner)
 • 2016–2018 Roedl Majchrowicz – Bączyk Kancelaria Prawna we Wrocławiu (Rödl & Partner)
 • 2014–2016 Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego we Wrocławiu

Edukacja

 • 2015–2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska
 • 2012–2013 Uniwersytet Humboldta w Berlinie, studia w ramach programu Erasmus
 • 2009–2014 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Języki

 • polski
 • niemiecki
 • angielski