Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Prawo pracy

 • Dokumentacja pracownicza: umowy, regulaminy, polityki, porozumienia
 • Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej
 • Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe)
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Przejście zakładu pracy
 • Pracowniczy legal due diligence
 • Spory pracownicze
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Opodatkowanie świadczeń pracowniczych
Prawo pracy

Wspieramy naszych klientów w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zarówno w ujęciu krajowym, jak i transgranicznym.

Świadczymy bieżącą obsługę prawną dla działów HR i kadry menedżerskiej, doradzamy klientom przy wyborze właściwej formy współpracy z pracownikiem, sporządzamy dokumenty niezbędne do zatrudnienia, przygotowujemy regulaminy i polityki wewnętrzne, opracowujemy efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, wspieramy pracodawców w procedurze zatrudniania cudzoziemców. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy prawnikami z różnych dziedzin, w szczególności z zakresu danych osobowych i doradcami podatkowymi, oferujemy rozwiązania zoptymalizowane, wszechstronnie uwzględniające interesy stron umowy.

Nasze doświadczenie obejmuje również kompleksowe wsparcie w procedurze przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, w tym w złożonych transakcjach polegających na nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw.

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych: w postępowaniach dotyczących mobbingu i dyskryminacji, konsultacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników oraz w procesie restrukturyzacji zatrudnienia.

Wspieramy również pracodawców przy zwalnianiu pracowników (w tym w procedurze tzw. zwolnień grupowych), opracowujemy strategie pozasądowego rozwiązania sporu, uczestniczymy w negocjacjach, a w razie braku porozumienia reprezentujemy pracodawców w sporach przed sądami pracy.

1. Nasi klienci cenią nas w szczególności za:

 • Wsparcie w negocjowaniu warunków pracy i płacy w związku z zawieraniem oraz rozwiązywaniem umów o pracę zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i kadry menedżerskiej;
 • Strategiczne wsparcie prawne w przygotowaniu i przeprowadzeniu przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz przy zwolnieniach grupowych;
 • Doświadczenie pozwalające na opracowanie satysfakcjonujących programów motywacyjnych skierowanych do kardy menedżerskiej oraz kluczowych pracowników;
 • Opracowywane przez nas wzorcowe umowy o pracę i współpracę, umowy o korzystanie z samochodów służbowych, regulaminy pracy i regulaminy wynagrodzenia;
 • Audyty prawne z zakresu prawa pracy oraz oferowane na ich podstawie rozwiązania optymalizacyjne w zakresie spraw pracowniczych w związku z nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw;
 • Wsparcie stron umów o pracę w poszukiwaniu pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pracowniczych;
 • Wsparcie w negocjowaniu i zawieraniu umów z agencjami pracy tymczasowej oraz w tworzeniu mieszanych systemów zatrudnienia (pracownicy własni oraz leasing pracowniczy).