Wspieramy naszych klientów w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zarówno w ujęciu krajowym, jak i transgranicznym.

Świadczymy bieżącą obsługę prawną dla działów HR i kadry menedżerskiej, doradzamy klientom przy wyborze właściwej formy współpracy z pracownikiem, sporządzamy dokumenty niezbędne do zatrudnienia, przygotowujemy regulaminy i polityki wewnętrzne, opracowujemy efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, wspieramy pracodawców w procedurze zatrudniania cudzoziemców. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy prawnikami z różnych dziedzin, w szczególności z zakresu danych osobowych i doradcami podatkowymi, oferujemy rozwiązania zoptymalizowane, wszechstronnie uwzględniające interesy stron umowy.

Nasze doświadczenie obejmuje również kompleksowe wsparcie w procedurze przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, w tym w złożonych transakcjach polegających na nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw.

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych: w postępowaniach dotyczących mobbingu i dyskryminacji, konsultacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników oraz w procesie restrukturyzacji zatrudnienia.

Wspieramy również pracodawców przy zwalnianiu pracowników (w tym w procedurze tzw. zwolnień grupowych), opracowujemy strategie pozasądowego rozwiązania sporu, uczestniczymy w negocjacjach, a w razie braku porozumienia reprezentujemy pracodawców w sporach przed sądami pracy.