Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Dr Joanna Ostojska-Kołodziej - Adwokatka | Head of Employment Practice | Counsel - Kancelaria JDP

Dr Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokatka | Head of Employment Practice | Counsel

Specjalizacje

Transakcje M&A i prawo spółek

Prawo pracy

Adwokatka, kieruje Zespołem Prawa Pracy. Wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.


Działalność naukowa

 • od 2020 wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego
 • 2015 doktor nauk prawnych, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego pt. „Sądowa zmiana płci”, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW

Kariera zawodowa

 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2016-2020 Kochański & Partners
 • 2009-2015 Tomczak i Partnerzy

Edukacja

 • 2011-2013 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2010-2014 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia doktoranckie, obrona z wyróżnieniem
 • 2009 Szkoła Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Floryda
 • 2009 Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii, International Business Course, stypendium w ramach programu Erasmus
 • 2005-2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia magisterskie, dyplom z wyróżnieniem

Języki

 • polski
 • angielski