Adres

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.

North Gate Tower

ul.  Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Kontakt

T: +48 22 246 00 30

F: +48 22 246 00 31

E: office@jdp-law.pl

Dla Mediów

Daniela Otto-Ziarkowska

PR & Marketing Specialist

T: +48 22 246 00 25

E: daniela.otto@jdp-law.pl

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pojawiające się pytania i wątpliwości.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz w celu nawiązania i utrzymania ze mną kontaktu biznesowego w sprawach związanych z obsługą prawną podmiotów gospodarczych przez JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j..
    Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wraz z prawem do przenoszenia danych oraz prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Zawarte w niniejszym formularzu przekazania danych kontaktowych dane administrowane są przez JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880140, REGON: 140887753, NIP: 7010056483. Dane te na podstawie udzielonej przez Państwo zgody zbierane są w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w celu nawiązania i utrzymania kontaktu biznesowego w sprawach związanych z obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, albo do stwierdzenia przez administratora braku ich aktualności.
    Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest dobrowolne. Podmiot udostępniający dane osobowe dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz prawem ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawem do przenoszenia danych oraz prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce (PUODO). Ponadto, podmiot udostępniający dane osobowe ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
    W przypadku pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także w celu realizacji przysługujących w związku z tym praw, prosimy o kontakt na adres email: .