Nasi klienci powierzają nam przygotowanie i przeprowadzenie transakcji polegających na nabyciu, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek, a także sprzedaży i kupnie przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części oraz poszczególnych składników majątkowych.

Do prowadzonych przez nas transakcji podchodzimy kompleksowo. Przygotowujemy i realizujemy odpowiednie strategie działania, które pozwalają naszym klientom na osiągnięcie celów biznesowych. Na transakcje patrzymy zarówno z perspektywy biznesowej, prawnej, jak i podatkowej. Przeprowadzamy również wewnątrzgrupowe – w tym transgraniczne – restrukturyzacje, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naszych klientów i optymalne ułożenie procesów biznesowych. Wspieramy również ich bieżącą działalność korporacyjną.