Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Transakcje M&A i prawo spółek

 • M&A / Joint Ventures
 • Prawo spółek / Restrukturyzacje korporacyjne
 • Prawo koncernowe
 • Spory post-M&A, korporacyjne i komercyjne
 • Finansowania i zabezpieczenia
 • Umowy i regulaminy akcji fantomowych
 • Umowy wspólników
 • Podatkowe planowanie transakcji
Transakcje M&A i prawo spółek

Nasi klienci powierzają nam przygotowanie i przeprowadzenie transakcji polegających na nabyciu, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek, a także sprzedaży i kupnie przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części oraz poszczególnych składników majątkowych.

Do prowadzonych przez nas transakcji podchodzimy kompleksowo. Przygotowujemy i realizujemy odpowiednie strategie działania, które pozwalają naszym klientom na osiągnięcie celów biznesowych. Na transakcje patrzymy zarówno z perspektywy biznesowej, prawnej, jak i podatkowej. Przeprowadzamy również wewnątrzgrupowe – w tym transgraniczne – restrukturyzacje, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naszych klientów i optymalne ułożenie procesów biznesowych. Wspieramy również ich bieżącą działalność korporacyjną.

1. Kompleksowe doradztwo:

 • Prawny i podatkowy due diligence; raport zawierający executive summary lub raport red flag obejmujący najistotniejsze ryzyka istotne dla kupującego;
 • Przygotowanie sprzedawanego podmiotu do prawnego i podatkowego due diligence oraz przygotowanie raportu z najistotniejszymi danymi dotyczącymi aspektów prawnych (legal fact book) i podatkowych (vendor due diligence);
 • Redagowanie umowy sprzedaży akcji/udziałów przedsiębiorstwa (share/asset deal) oraz prowadzenie negocjacji kontraktowych;
 • Notyfikacje zamiaru koncentracji i reprezentację w postępowaniach przed UOKiK lub Komisją Europejską;
 • Koordynacja transakcji realizowanej w wielu jurysdykcjach, we współpracy z renomowanymi, zaufanymi zagranicznymi kancelariami prawnymi i podatkowymi;
 • Opracowanie i wdrażanie prawnych i podatkowych procesów restrukturyzacji grup spółek, w ramach których dokonujemy połączeń, podziałów oraz przekształceń spółek, także w ujęciu transgranicznym;
 • Wsparcie prawne i podatkowe przy finansowaniach oraz refinansowaniach działalności oraz przy ustanawianiu zabezpieczeń (poręczeń, gwarancji, zastawów, hipotek) w obrocie krajowym i transgranicznym.

2. Kompleksowa obsługa realizacji nowych inwestycji, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych:

 • Wybór najkorzystniejszej formy prawnej i podatkowej realizowanego przedsięwzięcia;
 • Wsparcie prawne i podatkowe w znalezieniu i nabyciu albo wynajęciu korzystnej lokalizacji;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kontraktowego w toku realizacji części budowlanej inwestycji;
 • Opracowanie standardowej dokumentacji, m.in. z obszaru prawa pracy, kontraktów oraz ochrony danych osobowych;
 • Wsparcie w rozmowach z władzami lokalnymi oraz agendami rządowymi przy pozyskaniu dofinansowania;
 • Analiza spełniania wymogów, które warunkowały przyznanie pomocy publicznej.