Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego (podatki) oraz prawa karnego gospodarczego (White Collar Crimes). Reprezentujemy klientów zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego, czy oskarżyciela posiłkowego. Doradzamy w ramach wewnętrznych postępowań wyjaśniających, projektujemy regulacje wewnętrzne ograniczające ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Dla przedsiębiorców objętych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zapewniamy bieżące doradztwo, audyty prawne oraz przygotowywanie procedur i ocen ryzyka w świetle wymogów przepisów krajowych i europejskich. Rozwiązania dostarczane naszym klientom są rezultatem ścisłej współpracy merytorycznej między wykwalifikowanymi specjalistami wszystkich praktyk prawa w kancelarii.

W szczególności:

 • kompleksowo prowadzimy obrony w postępowaniach karnych w sprawach związanych m.in. z zarzutami: oszustwa, działania na szkodę spółki, przywłaszczenia, manipulacji instrumentami finansowymi, przestępstwami korupcyjnymi, zarzutami karnoskarbowymi (sprawy podatkowe);
 • reprezentujemy pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w charakterze pełnomocników;
 • pomagamy w przeprowadzeniu analizy karnoprawnej zdarzeń gospodarczych pod kątem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • analizujemy zdarzenia gospodarcze i ataki konkurencji w perspektywie przestępstw na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • doradzamy członkom organów spółek w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia przestępstw w ramach organizacji;
 • świadczymy doradztwo prawne w sytuacjach kryzysowych, w tym pomagamy przygotować organizację do kontroli i przeszukań;
 • projektujemy i audytujemy regulacje wymagane przez przepisy ustawy
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • projektujemy i audytujemy regulacje mające na celu ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej przedsiębiorców oraz spółek (Criminal Compliance);
 • doradzamy w zakresie kształtowania stanowisk i zakresów obowiązków z perspektywy ekspozycji na ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej;
 • doradzamy odnośnie do obiegu i zakresu gromadzonej dokumentacji na wypadek postepowań karnych lub karnych skarbowych;
 • pomagamy w analizie procesu decyzyjnego z perspektywy zachowania należytej staranności wymaganej przepisami prawa;
 • doradzamy odnośnie do sposobu prowadzenia kontroli podatkowych z perspektywy ekspozycji personelu na zarzuty karne skarbowe.