Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności postępowań wynikłych na tle sporów korporacyjnych, transakcji M&A oraz związanych z transgranicznym obrotem gospodarczym. Brał udział w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie oświadczeń i zapewnień przy sprzedaży przedsiębiorstw, skomplikowanych sporach korporacyjnych dotyczących ważności uchwał o wyborze zarządu oraz reprezentował zagranicznych inwestorów w sporach powstałych na skutek naruszenia umowy wspólników. Specjalizuje się w sporach związanych z odzyskiwaniem mienia i egzekucją trudnych wierzytelności – tzw. sprawy asset tracing & recovery. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo transakcyjne dla zagranicznych podmiotów dokonujących inwestycji w Polsce.


Wybrane projekty

 • reprezentowanie inwestorów w skomplikowanych sporach potransakcyjnych, powstałych na tle naruszenia oświadczeń i zapewnień przy sprzedaży przedsiębiorstw;
 • reprezentowanie niemieckiego producenta zaawansowanych technologicznie maszyn, w procesie odzyskania mienia w postaci maszyn o wartości ponad 50 milionów złotych;
 • reprezentowanie akcjonariuszy w złożonym sporze korporacyjnym dotyczącym ważności uchwał o wyborze zarządu;
 • reprezentowanie duńskiego zarządcy upadłości w transgranicznym sporze związanym z dochodzeniem wierzytelności za dostawę paliwa żeglugowego;
 • reprezentowanie grupy amerykańskich wspólników w start-upie przeciwko polskiemu wspólnikowi, w sporze powstałym na tle wykonania umowy wspólników;
 • prowadzenie procesów sądowych, zarówno przeciwko jak i w obronie członków zarządu, w związku z ich subsydiarną odpowiedzialnością za długi spółek;
 • doradztwo przedprocesowe na rzecz zagranicznych funduszy nieruchomościowych;
 • doradztwo na rzecz angielskiej spółki z sektora IT w zakresie założenia polskiego oddziału;
 • doradztwo prawne na rzecz angielskiego inwestora, działającego w sektorze energii odnawialnej oraz recyklingu, w związku z inwestycją w zakład zajmujący się pirolizą opon.

Kariera zawodowa

 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014–2019 Woźniak Legal

Edukacja

 • 2014–2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2008–2013 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
 • 2011–2012 Szkoła Prawa Amerykańskiego współorganizowana przez Catholic University of America oraz Uniwersytet Jagielloński

Języki

 • polski
 • angielski