Zespół Sporów korporacyjnych i komercyjnych składa się zarówno z prawników procesowych, jak i prawników posiadających szerokie doświadczenie w zakresie prawa spółek, transakcji M&A oraz obsługi zagranicznych inwestycji.

W naszych działaniach nie ograniczamy się do rynku krajowego. Współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami, co pozwala nam prowadzić lub koordynować obsługę prawną naszych klientów również poza granicami Polski.

Reprezentujemy krajowych oraz międzynarodowych klientów we wszelkiego rodzaju sporach korporacyjnych (pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami spółek prywatnych i publicznych oraz z ich udziałem), a także w sporach komercyjnych (gospodarczych), często z elementem transgranicznym.

Spory gospodarcze – ryzyka dla biznesu

Spory stanowią integralną część prowadzenia działalności gospodarczej. Prawnicy naszej kancelarii są świadomi, jak bardzo potrafią one wpływać na kondycję finansową, a także wizerunkową i organizacyjną przedsiębiorstwa, bez względu na jego status prawny. Dlatego, wykorzystując swoją wiedzę oraz bogate doświadczenie, przeprowadzamy klientów przez podlegające ciągłym zmianom środowisko prawne, nie tracąc przy tym z oczu ich oczekiwań biznesowych.

Pomagamy naszym klientom przewidywać i aktywnie wdrażać rozwiązania minimalizujące ich ekspozycję na ryzyko procesowe. W przypadku sporu przygotowujemy zaś skrojoną pod oczekiwania klienta strategię, uwzględniającą jego wszystkie interesy tak, aby uniknąć lub maksymalnie ograniczyć zakłócenia w prowadzeniu biznesu.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in. postępowania rejestrowe, postępowania związane z zaskarżaniem uchwał organów spółek oraz postępowania dotyczące praw wspólników (akcjonariuszy). Prowadzimy również sprawy związane z odpowiedzialnością członków organów spółek. W zakresie sporów gospodarczych zajmujemy się w szczególności sporami transakcyjnymi i potransakcyjnymi (post-M&A), w których z sukcesem reprezentujemy naszych klientów.