Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Prawo konkurencji i ochrona konsumentów

 • Porozumienia ograniczające konkurencję
 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
 • Aspekty antymonopolowe transakcji M&A, w tym notyfikacje zamiaru koncentracji oraz postępowania dotyczące gun jumpingu
 • Postępowania sądowe (odwołania od decyzji Prezesa UOKiK)
 • Postępowania sądowe (private enforcement)
 • Przewaga kontraktowa
 • Zatory płatnicze
 • Produkty niebezpieczne
Prawo konkurencji i ochrona konsumentów

Posiadamy wieloletnie wszechstronne doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów we wszystkich aspektach polskiego i unijnego prawa konkurencji oraz ochrony konsumentów. Naszą praktykę cechuje strategiczne podejście, a także praktyczność i nieszablonowość rekomendowanych rozwiązań, które pozwalają klientom realizować cele biznesowe w sposób zgodny z przepisami prawa.

We współpracy z renomowanymi kancelariami zagranicznymi jesteśmy w stanie świadczyć na rzecz klientów kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa konkurencji i ochrony konsumentów we wszystkich państwach na świecie.

Doradzamy oraz reprezentujemy klientów w szczególności w zakresie:

 • postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK dotyczących zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, naruszenia przepisów z obszarów: zbiorowych interesów konsumentów, kontroli koncentracji, ustawy o przewadze kontraktowej czy zatorów płatniczych,
 • postępowań przed sądami, których przedmiotem są odwołania od decyzji organu antymonopolowego,
 • aspektów antymonopolowych transakcji M&A, w tym w zakresie przygotowania analiz multijurysdykcyjnych czy notyfikacji zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK albo Komisji Europejskiej,
 • postępowań cywilnych o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie przepisów prawa konkurencji,
 • praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (doradztwo na rzecz sieci handlowych oraz dostawców produktów rolnych lub spożywczych) w związku z przepisami dotyczącymi nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej,
 • regulacji dotyczących zatorów płatniczych,
 • oceny zgodności polityki handlowej czy cenowej oraz wszelkiego rodzaju umów handlowych z przepisami prawa konkurencji,
 • pomocy prawnej w związku z przeszukaniami i kontrolami prowadzonymi przez organy antymonopolowe,
 • prowadzenia szkoleń z prawa konkurencji oraz prawa ochrony konsumentów dla kadry kierowniczej klienta oraz pracowników działów sprzedaży czy marketingu,
 • audytów antymonopolowych, w tym z wykorzystaniem informatyki śledczej oraz programów wykorzystujących sztuczną inteligencję (forensic review),
 • przygotowania wewnętrznych programów z zakresu zarządzania zgodnością z obszaru prawa konkurencji (competition compliance),
 • weryfikacji zgodności systemów dystrybucji z przepisami prawa konkurencji,
 • prawa ochrony konsumentów, w tym weryfikacji wzorców umownych, cenników, warunków promocji, konkursów, itp. z przepisami prawa ochrony konsumentów,
 • odpowiedzialności administracyjnej za produkt niebezpieczny.