W ramach doradztwa Compliance oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy posiadają już systemy Compliance, jak i przedsiębiorców, którzy chcieliby w swojej organizacji wdrożyć Compliance lub jego elementy. Nasze wsparcie obejmuje wszystkie etapy tworzenia systemu Compliance od oceny ryzyka, projektowania procedur poprzez działania szkoleniowe i informacyjne aż po wsparcie w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających, przy kontrolach organów publicznych. Przeprowadzamy także audyty procedur Compliance w ramach przeglądu i doskonalenia procedur wewnętrznych.

Zdajemy sobie sprawę, jaką rolę w organizacji pełni Compliance oraz jak musi być skonstruowany i dopasowany do organizacji, aby spełniał swoją rolę. Dlatego, w zależności od potrzeb klienta, zajmujemy się także wybranymi, konkretnymi obszarami, wykorzystując przy tym doświadczenie prawników oraz doradców o różnych specjalizacjach.

Projektujemy oraz uzgadniamy procedury antykorupcyjne, polityki prezentowe i rabatowe, procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, procedury w zakresie wykrywania oraz notyfikowania konfliktu interesów, procedury dotyczące weryfikacji kontrahentów, dokumenty z obszaru corporate governance, w szczególności odzwierciedlające podział zadań w organizacji, procedury zgłaszania naruszeń oraz procedury na wypadek kontroli organów publicznych.

W obszarze naszej ekspertyzy leżą także procedury z obszaru ochrony danych osobowych (GDPR Compliance), podatków (Tax Compliance) oraz prawo pracy (HR Compliance).