Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Compliance

 • Compliance due diligence, audyt procedur
 • Wprowadzanie Compliance lub jego elementów w organizacji
 • Tworzenie oraz wsparcie przy projektowaniu procedur dostosowanych do organizacji
 • Przygotowywanie instrukcji, wytycznych oraz materiałów informacyjnych do procedur
 • Szkolenia
 • Wsparcie przy wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających
 • Opinie prawne, ocena zdarzeń oraz ich konsekwencji
 • Wsparcie kryzysowe, doradztwo w sytuacjach kontroli
Compliance

W ramach doradztwa Compliance oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy posiadają już systemy Compliance, jak i przedsiębiorców, którzy chcieliby w swojej organizacji wdrożyć Compliance lub jego elementy. Nasze wsparcie obejmuje wszystkie etapy tworzenia systemu Compliance od oceny ryzyka, projektowania procedur poprzez działania szkoleniowe i informacyjne aż po wsparcie w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających, przy kontrolach organów publicznych. Przeprowadzamy także audyty procedur Compliance w ramach przeglądu i doskonalenia procedur wewnętrznych.

Zdajemy sobie sprawę, jaką rolę w organizacji pełni Compliance oraz jak musi być skonstruowany i dopasowany do organizacji, aby spełniał swoją rolę. Dlatego, w zależności od potrzeb klienta, zajmujemy się także wybranymi, konkretnymi obszarami, wykorzystując przy tym doświadczenie prawników oraz doradców o różnych specjalizacjach.

Projektujemy oraz uzgadniamy procedury antykorupcyjne, polityki prezentowe i rabatowe, procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, procedury w zakresie wykrywania oraz notyfikowania konfliktu interesów, procedury dotyczące weryfikacji kontrahentów, dokumenty z obszaru corporate governance, w szczególności odzwierciedlające podział zadań w organizacji, procedury zgłaszania naruszeń oraz procedury na wypadek kontroli organów publicznych.

W obszarze naszej ekspertyzy leżą także procedury z obszaru ochrony danych osobowych (GDPR Compliance), podatków (Tax Compliance) oraz prawo pracy (HR Compliance).

1. Klienci cenią nas w szczególności za:

 • Rozumienie potrzeb biznesowych i dopasowania do nich oferowanych rozwiązań;
 • Wykorzystywanie naszej ekspertyzy oraz doświadczenia z różnych obszarów doradztwa prawnego, np. prawo pracy, ochrona danych osobowych, prawo spółek, prawo umów, podatki, zamówienia publiczne;
 • Audyty z zakresu Compliance oraz oferowanie na ich podstawie praktycznych rozwiązań dla organizacji;
 • Identyfikację obowiązków prawnych w poszczególnych obszarach działalności organizacji oraz pomoc przy identyfikacji obszarów największego ryzyka w działalności organizacji;
 • Wsparcie w budowaniu systemu minimalizującego występowanie niepożądanych zdarzeń oraz ich negatywnych konsekwencji;
 • Opracowywanie i aktualizowanie procedur typu Compliance w organizacji, jak i instrukcji oraz wytycznych pomocnych przy ich stosowaniu oraz prowadzeniu działalności szkoleniowej;
 • Praktyczne szkolenia z procedur oraz ich szerszego kontekstu prawnego i branżowego;
 • Wsparcie w wewnętrznych procesach wyjaśniających naruszenia oraz przy ocenie sytuacji i jej możliwych konsekwencji.