Świadczymy pomoc prawną dla polskich i zagranicznych klientów z obszaru energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem OZE.

Doradzamy przy inwestycjach w infrastrukturę energetyczną, obejmującą m.in.:

  • konwencjonalne i odnawialne źródła wytwórcze,
  • sieci przesyłowe oraz dystrybucyjne,
  • magazyny energii.

Przeprowadzamy badania prawne i podatkowe due diligence na potrzeby transakcji nabywania lub finansowania nabywania i realizacji przedsięwzięć OZE w Polsce.

Wspieramy prawnie przedsiębiorstwa energetyczne w realizacji obowiązków regulacyjnych (koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestrów, spory w zakresie przyłączania do sieci, stosowanie taryf).

Doradzamy przy zawieraniu, zmianach i wykonywaniu kluczowych umów obszaru energetyki, takich jak umowy o przyłączenie do sieci, umowy EPC, BoP w sektorze energetycznym, umowy dostawy urządzeń, umowy O&M, umowy o świadczenie usług przesyłowych lub dystrybucyjnych, umowy sprzedaży energii (PPA, cPPA).

Doradzamy przy stosowaniu środków nadzwyczajnych w związku ze wzrostem cen na rynkach energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Dzięki współpracy z zespołem infrastruktury, M&A, nieruchomości i podatków kompleksowo obsługujemy skomplikowane i wielowątkowe projekty.