Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Michał Drozdowicz - Radca prawny | Partner<br /> Head of Energy and Renewables Practice - Kancelaria JDP

Michał Drozdowicz

Radca prawny | Partner
Head of Energy and Renewables Practice

Specjalizacje

Energetyka i Źródła Odnawialne

Radca prawny, partner, szef Zespołu Energetyki i Źródeł Odnawialnych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, obejmującym m.in. pomoc prawną przy najistotniejszych w kraju inwestycjach w źródła wytwórcze (konwencjonalne) oraz infrastrukturę energetyczną.

Zajmuje się prawem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej. Doradzał klientom w przedsięwzięciach dotyczących rozwoju oraz nabywania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności w analizach due diligence w transakcjach M&A oraz finansowania OZE, przede wszystkim branży PV. Wspierał klientów w sprawach regulacyjnych, w kwestiach kluczowych umów sektora energii, w tym umowach przyłączeniowych, dostaw komponentów, kontraktów budowlanych, O&M, długoterminowych umowach o zakup energii zawieranych między wytwórcą a odbiorcą przemysłowym (PPA, cPPA).

Michał, przed dołączeniem do JDP, zbierał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych, w ostatnich latach kierując krajową praktyką energetyki w jednej z nich. Od lat jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers & Partners, Who’s Who Legal, IFLR 1000, Legal 500). W 2020 roku otrzymał nagrodę Client’s Choice przyznawaną przez Lexology.


Wybrane projekty

 • pomoc prawna na rzecz instytucji finansującej wytwórcę OZE obejmująca doradztwo prawne i kontraktowe co do postanowień, praw i obowiązków stron zawartej na ponad 14 lat umowy sprzedaży energii elektrycznej (vPPA) wytwarzanej z ponad 70 MW portfolia elektrowni fotowoltaicznych, negocjowanej i zawieranej przez wytwórcę OZE z odbiorcą końcowym (sieć handlu detalicznego);
 • pomoc prawna na rzecz instytucji finansującej wytwórcę OZE obejmująca doradztwo prawne i kontraktowe dotyczące postanowień, praw i obowiązków stron zawartej na ponad 12 lat umowy sprzedaży energii elektrycznej (vPPA) wytwarzanej z ponad 45 MW portfolia elektrowni fotowoltaicznych, negocjowanej i zawieranej przez wytwórcę OZE z odbiorcą końcowym (sektor spożywczy);
 • pomoc prawna na rzecz instytucji finansującej wytwórcę OZE obejmująca doradztwo prawne i kontraktowe dotyczące postanowień, praw i obowiązków stron zawartej na ponad 11 lat umowy sprzedaży energii elektrycznej (cPPA) wytwarzanej z portfolia elektrowni fotowoltaicznych, zawieranej przez wytwórcę OZE z odbiorcą końcowym (sektor przemysłowy);
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo i przeprowadzenie prawnego due diligence na rzecz instytucji finansującej wytwórców OZE w zakresie finansowania budowy przez ponad 40 spółek projektowych elektrowni fotowoltaicznych obejmujących ponad 250 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 300 MW;
 • pomoc prawna na rzecz dewelopera OZE obejmująca przygotowywanie i negocjowanie umów „pod klucz”, w tym umów dotyczących budowy i utrzymania elektrowni fotowoltaicznych, umów dostaw kluczowych komponentów, umów O&M na potrzeby budowy elektrowni fotowoltaicznych, umów zabezpieczających tytuły prawne do nieruchomości, uczestnictwa w systemie aukcyjnym oraz kwestiach regulacyjnych związanych z uzyskiwaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
 • pomoc prawna na rzecz globalnych podmiotów wysokich technologii, w tym z listy Fortune 500, w związku z reżimem prawnym ograniczeń w poborze i dostawie energii elektrycznej do data center tych przedsiębiorstw w Polsce, w tym doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia odpowiedniego poziomu mocy na potrzeby funkcjonowania data center;
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo prawne i kontraktowe na rzecz przedsiębiorstwa ciepłowniczego w zakresie roszczeń wynikających z przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w związku z nową jednostką wytwórczą;
 • pomoc prawna na rzecz inwestora obejmująca doradztwo prawne oraz negocjacje w zakresie roszczeń stron z tytułu wykonywania umowy o zaprojektowanie i budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV;
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo i przeprowadzenie prawnego due diligence na rzecz zagranicznego funduszu zawierającego umowę inwestycyjną mającą na celu sfinansowanie budowy portfolia elektrowni fotowoltaicznych o mocy 66MW;
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo i przeprowadzenie prawnego due diligence na rzecz zagranicznego inwestora uczestniczącego w nabywaniu portfolia projektów fotowoltaicznych o mocy ok. 80 MW;
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo i przeprowadzanie prawnego due diligence na rzecz inwestora uczestniczącego w nabywaniu portfolia projektów wiatrowych o łącznej mocy ok. 101 MW;
 • pomoc prawna w zakresie przeprowadzania prawnego due diligence na rzecz zagranicznego inwestora uczestniczącego w nabywaniu portfolia projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 800 MW na różnych etapach dewelopmentu, w tym RTB;
 • pomoc prawna na rzecz litewskiego operatora systemu przesyłowego w związku z zawieraniem umowy o współpracy z polskim operatorem systemu przesyłowego w zakresie budowy podmorskiego kabla wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) Harmony Link o mocy nominalnej 700 MW (połączenie Żarnowiec – Darbenai) – ponad 300 km inwestycji kluczowej w procesie synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy oraz Łotwy i Estonii z siecią Europy kontynentalnej;
 • pomoc prawna na rzecz czołowego polskiego przedsiębiorstwa energetycznego przy przygotowaniu i wyborze zagranicznego partnera do realizacji przedsięwzięcia morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim;
 • pomoc prawna w zakresie kwestii kontraktowych umowy głównej i umowy LTSA, a także ofertowania w sektorowym dialogu konkurencyjnym oraz dialogu technicznym dotyczącym dostaw oraz 10-letniego serwisu kompletu (10) agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu (Goleniów, Gustorzyn i Odolanów), będących częścią programu Baltic Pipe (wartość projektu ok. 550 mln zł);
 • pomoc prawna na rzecz inwestora w toku negocjacji dotyczących aneksu do umowy na realizację budowy bloków energetycznych 5 i 6 w Elektrowni Opole. Porozumienie uwzględniało zaistniałe w toku ponad czterech lat budowy wydarzenia o charakterze siły wyższej oraz dodatkowe świadczenia po stronie Generalnego Wykonawcy, potwierdzając wysokość wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy pod warunkiem dotrzymania uzgodnionych w aneksie terminów przekazania bloków nr 5 i 6 do eksploatacji (wartość całej inwestycji ok. 11,5 mld zł);
 • pomoc prawna na rzecz wykonawcy występującego w konsorcjum w toku negocjacji dotyczących aneksu do umowy na budowę nowoczesnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Porozumienie przedłużyło finalny czas realizacji inwestycji o kilka miesięcy w stosunku do pierwotnie zakładanego z przyczyn niezależnych od stron (wartość całej inwestycji ok. 5,1 mld zł);
 • pomoc prawna, w tym reprezentacja wykonawców w przetargu sektorowym na budowę bloku 450 MW w Elektrowni Turów (wartość projektu: ok. 1 mld zł);
 • pomoc prawna na rzecz inwestora w zakresie przygotowania oraz wyboru wykonawcy budowy oraz funkcjonowania Terminalu Naftowego w Gdańsku – inwestycji mającej strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego (wartość projektu ok. 800 mln zł);
 • pomoc prawna, w tym reprezentacja zwycięskiego zgrupowania wykonawców w przetargu sektorowym na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (wartość projektu: ok. 5,4 mld zł);
 • pomoc prawna, w tym reprezentacja zwycięskiego konsorcjum w przetargu sektorowym na budowę 2 bloków (blok nr 5 i 6) energetycznych w Elektrowni Opole o mocy zainstalowanej 1800 MW (wartość projektu: ok. 11,5 mld zł).

Kariera zawodowa

 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019–2022 Eversheds Sutherland Poland
 • 2012–2019 Dentons
 • 2008–2012 Wierzbowski Eversheds (obecnie Eversheds Sutherland Poland)
 • 2006–2008 Schampera Dubis Zając i Wspólnicy (obecnie SDZLEGAL Schindelm)
 • 2004–2006 Kancelaria Radcy Prawnego Michał Drozdowicz

Edukacja

 • 2000–2004 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, aplikacja radcowska
 • 1994–1999 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski