Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Ochrona danych osobowych

 • Przygotowywanie dokumentacji w tym polityk prywatności, klauzul informacyjnych, umów powierzenia
 • Mapowanie procesów przetwarzania danych i wsparcie w nowych projektach
 • Projektowanie procedur i polityk wewnętrznych
 • Wdrożenia RODO (GDPR)
 • Szkolenia
 • Audyty prawne
 • Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych
 • Doradztwo podczas kontroli UODO
 • Reprezentacja w postępowaniach przed UODO
 • Bieżące doradztwo i wsparcie inspektorów ochrony danych osobowych (IOD)
Ochrona danych osobowych

W ramach doradztwa wspieramy klientów w realizacji projektów ochrony danych osobowych oraz wdrożenia RODO. Dotyczy to w szczególności wykorzystywanych w biznesie aplikacji mobilnych, witryn internetowych, oprogramowania oraz innych technologii służących do przetwarzania danych. Doradzamy w usługach i działaniach marketingowych wykorzystujących nowe technologie oraz innych przedsięwzięciach, które wymagają zbierania informacji m.in. o użytkownikach, klientach, pracownikach (np. w systemach connected cars, systemach monitoringu) – również gdy w grę wchodzą transfery międzynarodowe. Wspieramy klientów w regulowaniu przetwarzania danych w ramach grup kapitałowych. Posiadamy doświadczenie w audytowaniu już wdrożonych projektów oraz całych przedsiębiorstw w zakresie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, również pod kątem wymagań branżowych.

1. Nasi klienci cenią nas w szczególności za:

 • Wsparcie jakiego im udzielamy w zakresie realizacji obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa UODO oraz zawiadamiania osób fizycznych o naruszeniu;
 • Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z przepisami RODO oraz wymaganiami branżowymi dotyczącymi danych osobowych;
 • Projektowanie i aktualizowanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych, klauzul informacyjnych,  polityk prywatności,  umów powierzenia czy umów o współadministrowanie;
 • Identyfikację obowiązków prawnych w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz wspieranie w budowaniu systemu ochrony danych osobowych zgodnego z przepisami RODO oraz wymaganiami branżowymi;
 • Wsparcie w procesie wdrożenia RODO w zakresie realizacji obowiązków prawnych oraz organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym koordynowanie procesu wdrażania;
 • Pomoc w identyfikacji procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji na potrzeby sporządzenia rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzań (mapowanie procesów);
 • Szkolenia w przedmiocie ochrony danych osobowych;
 • Audyty prawne zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO oraz przepisami branżowymi;
 • Wsparcie jakiego udzielamy inspektorom ochrony danych osobowych w realizacji ich obowiązków oraz szefom działów prawnych i HR.