Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Anna Matusiak-Wekiera - Radczyni prawna | Head of Data Protection | Compliance Practice - Kancelaria JDP

Anna Matusiak-Wekiera

Radczyni prawna | Head of Data Protection | Compliance Practice

Specjalizacje

Ochrona danych osobowych

Compliance

Radczyni prawna w Zespole Ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz spółek kapitałowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie funkcję inspektora ochrony danych (IOD).
Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”.
Posiada uprawnienia certyfikowanego audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. normy ISO 27001.


Działalność naukowa

 • od 2016 wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zagadnień w zakresie ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • od 2016 udział w licznych szkoleniach, konferencjach w charakterze prelegenta oraz wykładowcy w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, między innymi na zaproszenie GIODO (aktualnie PUODO), OIRP w Warszawie i Krakowie, Instytut Allerhanda w Krakowie i inne
 • 2014 wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na studiach podyplomowych: Ochrona danych osobowych

Kariera zawodowa

 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS; doradztwo prawne
 • 2015–2020 doradztwo prawne w przedmiocie ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów gospodarczych sektora publicznego i prywatnego
 • 2016–2019 Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie; doradztwo prawne, funkcja ABI oraz IOD
 • 2018 Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie; funkcja IOD
 • od 2016 – Mytaxi Polska Sp. z o. o.; funkcja ABI oraz IOD
 • 2015–2018 Spółki z grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej; funkcja ABI oraz IOD
 • 2002–2013 Biuro Prawne CIECH S.A.; doradztwo prawne również na rzecz Spółek z grupy Kapitałowej CIECH

Edukacja

 • 2006–2009 Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2004–2005 Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe w Szkole Prawa Niemieckiego i Europejskiego
 • 2004–2006 Harvard Business School Publishing oraz Instytut Kanadyjski, Akademia strategicznego zarządzania oraz doskonalenie umiejętności menadżerskich
 • 2002–2003 Szkoła Główna Handlowa, Studia podyplomowe – Prawo Spółek
 • 1997–2002 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki