Anna Matusiak-Wekiera - Kancelaria JDP

ANNA MATUSIAK-WEKIERA

Radca prawny
HEAD OF DATA PROTECTION
COMPLIANCE PRACTICE

Pobierz vCard

Radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz spółek kapitałowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie funkcję inspektora ochrony danych (IOD).
Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”.
Posiada uprawnienia certyfikowanego audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

 • Od 2016 – wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zagadnień w zakresie ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Od 2016 – udział w licznych szkoleniach, konferencjach w charakterze prelegenta oraz wykładowcy w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, między innymi na zaproszenie GIODO (aktualnie PUODO), OIRP w Warszawie i Krakowie, Instytut Allerhanda w Krakowie i inne;
 • 2014 – wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na studiach podyplomowych: Ochrona danych osobowych;
 • Od 2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS; doradztwo prawne
 • 2015 – 2020 – doradztwo prawne w przedmiocie ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów gospodarczych sektora publicznego i prywatnego
 • 2016 – 2019 – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie; doradztwo prawne, funkcja ABI oraz IOD
 • 2018 – Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie; funkcja IOD
 • Od 2016 – Mytaxi Polska Sp. z o. o.; funkcja ABI oraz IOD
 • 2015 – 2018 – Spółki z grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej; funkcja ABI oraz IOD
 • 2002 – 2013 – Biuro Prawne CIECH S.A.; doradztwo prawne również na rzecz Spółek z grupy Kapitałowej CIECH
 • 2006 – 2009 – Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
 • 2004-2005 – Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe w Szkole Prawa Niemieckiego i Europejskiego;
 • 2004 – 2006 – Harvard Business School Publishing oraz Instytut Kanadyjski, Akademia strategicznego zarządzania oraz doskonalenie umiejętności menadżerskich;
 • 2002- 2003 – Szkoła Główna Handlowa, Studia podyplomowe – Prawo Spółek;
 • 1997 – 2002 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji.
 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki