Świadczymy doradztwo prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zwykłych i sektorowych), w szczególności w sektorze infrastrukturalnym, energetycznym i usługowym. Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Skargi wnoszone przez nas do sądów powszechnych przeciwko wyrokom Krajowej Izby Odwoławczej w kilku przypadkach doprowadziły do wydania precedensowych orzeczeń.