Wojciech Merkwa - Radca prawny, Senior Associate

WOJCIECH MERKWA

RADCA PRAWNY, COUNSEL

Pobierz vCard

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Kieruje Zespołem Zamówień Publicznych. Prowadzi kompleksowe doradztwo, uwzględniające reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Specjalizuje się w prawie umów, inwestycjach infrastrukturalnych oraz prawie Unii Europejskiej.

Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz środków wspólnotowych. Ma doświadczenie w pracy w instytucji nadzorującej realizację projektów współfi­nansowanych ze środków unijnych, w tym na stanowisku kierownika wydziału kontroli zamówień publicznych.

 • Doradztwo prawne na rzecz polskich spółek energetycznych wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych w procesie udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem były instalacje odazotowania oraz odsiarczania spalin;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w sektorze energetycznym;
 • Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą wykonawców startujących w największych krajowych przetargach drogowych;
 • Kompleksowe wsparcie w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych świadczone na rzecz wiodącego przedstawiciela rynku sprzętu medycznego;
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym zamawiającego udzielającego zamówienia w zakresie gospodarki odpadami;
 • Kompleksowe wsparcie związane z realizacją oraz rozliczeniem projektu wspieranego środkami unijnymi świadczone na rzecz beneficjenta realizującego jeden z flagowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
 • Od 2015 – Kancelaria Jara Drapała & Partners, Warszawa;
 • 2013 – 2015 – WKB Wierciński Kwieciński Baehr, Warszawa;
 • 2011 – 2013 – kierownik działu kontroli zamówień publicznych w jednostce odpowiedzialnej za wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • 2003 – 2008 – Wydział Prawa, Uniwersytet Rzeszowski;
 • 2007 – Wydział Prawa, Uniwersytet Genueński, w ramach wymiany studenckiej;
 • Polski
 • Angielski
 • Włoski