Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Arkadiusz Górski - Adwokat | Senior Associate - Kancelaria JDP

Arkadiusz Górski

Adwokat | Senior Associate

Specjalizacje

Spory korporacyjne i komercyjne

White Collar Crime

Adwokat w Zespole White Collar Crime, w specjalizacji Sporów korporacyjnych i post-M&A oraz prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych (White Collar Crimes), w tym postępowaniach związanych z zarzutami różnorodnych typów nadużyć na rynku regulowanym (m.in. rozporządzenie MAR), postępowaniach karnoskarbowych oraz sprawach związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców. Reprezentuje klientów zarówno w charakterze obrońcy, jak i w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Projektuje i audytuje regulacje wewnętrzne mitygujące ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorców zarówno w świetle wymogów AML, jak i w zakresie whistleblowing, czy przeciwdziałania korupcji (criminal compliance).

Prowadził zajęcia na temat przestępstw gospodarczych oraz AML w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował na łamach m.in. Parkietu, Doradcy Restrukturyzacyjnego, Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Przeglądu Sądowego,  czy Monitora Prawniczego. Współautor Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) wydawnictwa C.H. Beck (2021).


Wybrane projekty

 • obrona w postępowaniach karnych związanych z zarzutami m.in oszustwa, działania na szkodę spółki, przekroczenia uprawnień, przywłaszczenia, wyłudzenia podatku VAT, nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji, łapownictwa menadżerskiego, prania brudnych pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej;
 • obrona w postępowaniach karnych związanych z rynkiem kapitałowym
  w związku z zarzutami manipulacji instrumentami finansowymi, oferowania instrumentów finansowych bez zezwolenia, wykorzystania informacji poufnej;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach związanych z administracyjnymi karami pieniężnymi nakładanymi przez KNF na emitentów i firmy inwestycyjne;
 • projektowanie regulacji wewnętrznych w zakresie AML oraz compliance (m.in. whistleblowing, anti-bribery, system nadzoru zgodności działalności z prawem i kontroli wewnętrznej), także w świetle wymogów DPSN 2021.

Kariera zawodowa

 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017–2022 Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni sp.p.
 • 2016–2017 Kancelaria Prezydenta RP

Edukacja

 • 2020–2021 Akademia Leona Koźmińskiego, Studia podyplomowe: Analityk Compliance i AML
 • 2017–2019 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2011–2016 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski