Andrzej Sokołowski - Radca prawny, Partner

ANDRZEJ SOKOŁOWSKI

Radca prawny, Partner

Pobierz vCard

Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym, w tym  dla wiodących firm budowlanych (wykonawców) w związku z realizacją złożonych inwestycji infrastrukturalnych (m.in. stadionów sportowych, dróg szybkiego ruchu) oraz dla wykonawców i inwestorów prywatnych, centrów logistycznych i centrów handlowych. W ramach prowadzonej praktyki, m.in. reprezentował inwestora (dużą sieć sklepów) w sporach z wykonawcami i podwykonawcami poszczególnych marketów, a także występował jako pełnomocnik wykonawców i podwykonawców w sporach sądowych związanych z realizacją inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. Prowadził wielowątkowe postępowania, w tym m.in. proces sądowy dotyczący roszczeń generalnego wykonawcy Stadionu Narodowego, zakończony w 2016 r. ugodą między wykonawcami a Skarbem Państwa. Sąd Okręgowy w Warszawie, przed którym prowadzone było wspomniane postępowanie, określił je jako „jedną z najbardziej obszernych spraw cywilnych w kraju”.

  • Od 2007 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS, od 2015 Partner;
  • 2005 – 2007 – Referendarz sądowy w Sądach Okręgowych w Łomży i Warszawie, a następnie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie;
  • 2003 – 2005 – Prawnik wewnętrzny, MLEKPOL;
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.
  • 2000 – 2001 – Wydział Prawa, Uniwersytet Halle – Wittenberg (Niemcy);
  • 1996 – 2001 – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.
  • Polski
  • Niemiecki