Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy


Sukcesy01 lutego / 202301 / 105

JDP doprowadza do waloryzacji wynagrodzenia umownego o 110 mln zł

Czytaj
27 stycznia / 202302 / 105

Trei Real Estate – doradztwo JDP przy pozyskaniu finansowania

Czytaj
12 stycznia / 202303 / 105

Doradztwo German Desk kancelarii JDP w restrukturyzacji zadłużenia kontrahenta

Czytaj
28 grudnia / 202204 / 105

Doradztwo JDP dla Grupy Laumann przy nabyciu pakietu większościowego udziałów w Ponzio Polska Sp. z o.o.

Czytaj
26 października / 202205 / 105

Doradztwo JDP dla Apleona Group w skutecznym przejęciu FM Solutions

Czytaj
23 sierpnia / 202206 / 105

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z PSE

Czytaj
22 sierpnia / 202207 / 105

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Miastem Stołecznym Warszawą – doradztwo prawne JDP

Czytaj
20 sierpnia / 202208 / 105

Reprezentacja wiodącego dostawcy prefabrykatów zbrojeniowych w postępowaniu sądowym o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
19 sierpnia / 202209 / 105

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym z branży gazowej – doradztwo prawne JDP

Czytaj
18 sierpnia / 202210 / 105

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym zajmującym się dostawą wody dla aglomeracji miejskiej

Czytaj
15 sierpnia / 202211 / 105

Doradztwo na rzecz wykonawcy przebudowy jednego z dworców kolejowych w zachodniej Polsce w związku z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w ramach umowy z PKP S.A.

Czytaj
14 sierpnia / 202212 / 105

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z województwem z północnej Polski

Czytaj
13 sierpnia / 202213 / 105

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółkami Miasta Stołecznego Warszawy

Czytaj
12 sierpnia / 202214 / 105

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia z umowy podwykonawczej w ramach przebudowy stadionu piłkarskiego – doradztwo prawne JDP

Czytaj
11 sierpnia / 202215 / 105

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z ENEA S.A.

Czytaj
08 sierpnia / 202216 / 105

BestSecret – doradztwo JDP w negocjacjach umowy najmu nowego budynku magazynowego

Czytaj
03 sierpnia / 202217 / 105

Doradztwo kontraktowe w kancelarii JDP – nasze najciekawsze projekty

Czytaj
01 sierpnia / 202218 / 105

Wystąpienie z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zarządcą dróg wojewódzkich – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 202219 / 105

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia za wykonywanie usług inżyniera kontraktu – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 202220 / 105

Doradztwo prawne JDP dla jednego z największych prywatnych operatorów komunikacji miejskiej w zakresie wniosków o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z umów o świadczenie usług przewozu

Czytaj
23 lipca / 202221 / 105

Doradztwo przy wniosku waloryzacyjnym w związku z budową gazociągu

Czytaj
22 lipca / 202222 / 105

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółką komunikacyjną jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj
22 lipca / 202223 / 105

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej budowy drogi ekspresowej S3

Czytaj
15 lipca / 202224 / 105

Kolejne doradztwo JDP w zawiązaniu spółki joint venture

Czytaj
12 lipca / 202225 / 105

Reprezentacja wiodącego wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych w postępowaniach sądowych o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
01 lipca / 202226 / 105

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym z branży budowlanej – doradztwo prawne JDP

Czytaj
29 czerwca / 202227 / 105

JDP doradzało holenderskiej grupie SanoRice przy realizacji nowej inwestycji w Nowej Soli

Czytaj
12 czerwca / 202228 / 105

JDP doradza wiodącemu dostawcy prefabrykatów zbrojeniowych

Czytaj
08 czerwca / 202229 / 105

Kompleksowe doradztwo prawne dla wykonawcy inwestycji kubaturowej w zakresie wniosku o waloryzację

Czytaj
24 maja / 202230 / 105

Boehringer Ingelheim – doradztwo JDP przy utworzeniu Centrum Usług Wspólnych

Czytaj
18 maja / 202231 / 105

Terminal – doradztwo JDP przy otwarciu działalności w Europie

Czytaj
09 maja / 202232 / 105

Sygnaliści: regulamin zgłaszania nieprawidłowości dla polskiej firmy z branży lotniczej przygotowany przez JDP

Czytaj
28 kwietnia / 202233 / 105

Vendor due diligence polskich spółek GETEC oferujących zrównoważone rozwiązania energetyczne

Czytaj
20 kwietnia / 202234 / 105

Scope Fluidics SA – doradztwo JDP przy emisji warrantów subskrypcyjnych

Czytaj
12 kwietnia / 202235 / 105

Legal 500 2022: Najwyższe wyróżnienie dla kancelarii JDP i profesora Przemysława Drapały

Czytaj
11 kwietnia / 202236 / 105

Obrona wpisu w KRS przed napaścią korporacyjną – kolejny sukces JDP

Czytaj
25 marca / 202237 / 105

Skuteczna obrona przed napaścią korporacyjną

Czytaj
17 marca / 202238 / 105

Wyróżnienia w Chambers Europe 2022

Czytaj
04 marca / 202239 / 105

Grupa MAGNA – udział JDP w reorganizacji polskich spółek

Czytaj
17 lutego / 202240 / 105

Wyróżnienia w Chambers Global 2022 dla prof. Przemysława Drapały i kancelarii JDP w kategorii Dispute Resolution

Czytaj
14 lutego / 202241 / 105

Bilfinger SE – doradztwo JDP w transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki

Czytaj
02 lutego / 202242 / 105

Doradztwo JDP w sprzedaży udziałów w spółce IT

Czytaj
27 stycznia / 202243 / 105

JDP w podziale spółki z branży OZE

Czytaj
20 grudnia / 202144 / 105

JDP w audycie procedur compliance

Czytaj
13 grudnia / 202145 / 105

Lider healthcare w Polsce – kompleksowa obsługa JDP

Czytaj
09 grudnia / 202146 / 105

Kancelaria JDP doradcą prawnym Warburg-HiH Invest Real Estate w procesie komercjalizacji biurowca Sagittarius we Wrocławiu

Czytaj
03 grudnia / 202147 / 105

JDP wspiera Trei Real Estate Poland przy pozyskaniu finansowania na kwotę 27,5 milionów euro

Czytaj
08 listopada / 202148 / 105

JDP wspiera Trei Real Estate w tworzeniu joint venture z Patron Capital

Czytaj
18 października / 202149 / 105

Dr Marcin Chomiuk laureatem nagrody głównej w Konkursie im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego

Czytaj
03 września / 202150 / 105

JDP w negocjacjach pomiędzy Bacteromic – spółką z grupy Scope Fluidics – a partnerem biznesowym

Czytaj
30 sierpnia / 202151 / 105

JDP doradcą prawnym przy budowie najwyższego budynku w Unii Europejskiej

Czytaj
30 lipca / 202152 / 105

Koniec „szantażu” ze strony podwykonawców – Sąd na podstawie argumentacji JDP w prawomocnym orzeczeniu podważył praktykę nadużywania przez zamawiających wpłat do depozytu

Czytaj
19 lipca / 202153 / 105

Klient JDP zawiera umowę serwisową z dystrybutorem jednej z najbardziej znanych marek motoryzacyjnych o globalnym zasięgu

Czytaj
12 lipca / 202154 / 105

Spór Post-M&A – pozytywne orzeczenie dla klienta JDP

Czytaj
05 lipca / 202155 / 105

JDP w procesie budowy najnowocześniejszej w Polsce ocynkowni dla Inter Metal

Czytaj
25 czerwca / 202156 / 105

Prawomocne orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz klienta JDP

Czytaj
23 czerwca / 202157 / 105

Kancelaria JDP otrzymała tytuł „Doradcy Roku” w ramach konkursu „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”

Czytaj
08 czerwca / 202158 / 105

JDP wygrywa dla konsorcjum Polimex – Trakcja kontrakt za ponad 400 mln zł

Czytaj
08 czerwca / 202159 / 105

Oferta klienta JDP pozytywnie oceniona przez KIO

Czytaj
27 maja / 202160 / 105

JDP wygrywa 23 mln zł dla Mostostalu Warszawa. Ważny wyrok dla obrony wykonawców przed karami umownymi

Czytaj
14 kwietnia / 202161 / 105

Legal 500 2021: Najwyższe wyróżnienie dla kancelarii i profesora Przemysława Drapały

Czytaj
06 kwietnia / 202162 / 105

JDP w procesie zwolnienia grupowego w spółce z branży utrzymania ruchu technicznego

Czytaj
31 marca / 202163 / 105

JDP w procesie dematerializacji akcji spółki z branży motoryzacyjnej

Czytaj
18 marca / 202164 / 105

Wyróżnienia w Chambers Europe 2021 dla Prof. Przemysława Drapały, Wojciecha Merkwy i kancelarii w kategoriach: Construction, Dispute Resolution, Public Procurement

Czytaj
04 marca / 202165 / 105

JDP w negocjacjach transgranicznego porozumienia restrukturyzacyjnego pomiędzy spółkami z branży motoryzacyjnej

Czytaj
18 lutego / 202166 / 105

Wyróżnienie w Chambers Global 2021 dla Prof. Przemysława Drapały w kategorii Dispute Resolution

Czytaj
18 grudnia / 202067 / 105

JDP w restrukturyzacji zatrudnienia Łukasiewicz-IChP

Czytaj
27 listopada / 202068 / 105

Wdrożenie transgranicznej struktury joint venture w branży high-tech przy udziale JDP

Czytaj
04 października / 202069 / 105

JDP pomaga w dostosowaniu do tzw. Lex Uber

Czytaj
02 października / 202070 / 105

JDP doradzała Trei Real Estate GmbH przy pozyskaniu finansowania

Czytaj
11 września / 202071 / 105

Kolejny sukces JDP w odzyskiwaniu wielomilionowego mienia

Czytaj
02 sierpnia / 202072 / 105

Utworzenie transgranicznego joint-venture w branży IT & Logistics

Czytaj
02 sierpnia / 202073 / 105

Nabycie centrum usług wspólnych należącego do lidera z branży energetycznej

Czytaj
10 czerwca / 202074 / 105

Największy przetarg kolejowy w Polsce – wygrana klienta JDP

Czytaj
09 czerwca / 202075 / 105

JDP doprowadza do zwrotu klientowi mienia o wartości ponad 50 mln zł

Czytaj
01 czerwca / 202076 / 105

Wstrzymanie wypłaty z gwarancji bankowej sukcesem kancelarii JDP

Czytaj
09 marca / 202077 / 105

Największy przetarg kolejowy – wygrana JDP przed Krajową Izbą Odwoławczą

Czytaj
07 października / 201978 / 105

Ważne dla rynku infrastruktury orzeczenie KIO w sprawie wykluczenia z przetargu sukcesem JDP

Czytaj
11 lipca / 201979 / 105

KIO uwzględniła odwołanie Trakcji PRKiI SA w postępowaniu dotyczącym rewitalizacji linii kolejowych

Czytaj
17 czerwca / 201980 / 105

Znaczący wyrok otwiera drogę firmom budowlanym

Czytaj
14 czerwca / 201981 / 105

Kolejny sukces mec. Wojciecha Merkwy przed KIO

Czytaj
31 maja / 201982 / 105

Uzyskaliśmy korzystny wyrok sądu administracyjnego w sprawie zwrotu kosztów stałych

Czytaj
24 maja / 201983 / 105

JDP w trzech ugodach przy realizacji kontraktów kolejowych

Czytaj
16 maja / 201984 / 105

Sukces kancelarii w sporze o korzystanie z nieruchomości na cele budowlane

Czytaj
10 maja / 201985 / 105

Kancelaria doradzała przy rozbudowie centrum logistycznego dla Mercedes-Benz

Czytaj
05 kwietnia / 201986 / 105

Skarga chińskiego wykonawcy w sprawie budowy spalarni w Warszawie oddalona

Czytaj
14 lutego / 201987 / 105

JARA DRAPAŁA & PARTNERS uzyskała pierwszy prawomocny wyrok dotyczący szkody giełdowej

Czytaj
30 stycznia / 201988 / 105

Wygrana przed KIO na rzecz Trakcja PRKil SA

Czytaj
21 stycznia / 201989 / 105

Korzystny wyrok dla klienta JDP w sprawie wad nawierzchni pasa w Modlinie

Czytaj
19 grudnia / 201890 / 105

Kancelaria JDP doradzała przy sprzedaży dużej nieruchomości

Czytaj
08 listopada / 201891 / 105

Kolejna wygrana prawników z JDP przed KIO

Czytaj
27 września / 201892 / 105

Sukces kancelarii JDP w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym

Czytaj
03 stycznia / 201893 / 105

Wygrana kancelarii JD&P w międzynarodowym arbitrażu handlowym

Czytaj
07 listopada / 201794 / 105

Precedensowy wyrok sukcesem kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS (zmiana cen przed EURO 2012)

Czytaj
03 listopada / 201795 / 105

Kancelaria JD&P przy wprowadzeniu nowej usługi dla MyTaxi

Czytaj
09 października / 201796 / 105

Kancelaria JD&P po wygranej w pierwszej instancji uzyskała ugodę z GDDKiA

Czytaj
11 września / 201797 / 105

Wyrok zasądzający roszczenia o łącznej wartości przekraczającej 11 mln zł zasługą kancelarii JD&P

Czytaj
12 czerwca / 201798 / 105

Oddalenie powództwa o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Czytaj
30 maja / 201799 / 105

Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą: PORR S.A. wybuduje odcinek północno – zachodniej obwodnicy Płocka

Czytaj
16 maja / 2017100 / 105

Precedensowy wyrok – naprawienie tzw. szkody giełdowej

Czytaj
19 stycznia / 2017101 / 105

Pięcioro nowych prawników od stycznia w JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Czytaj
27 grudnia / 2016102 / 105

Kancelaria JD&P z sukcesem reprezentowała wykonawcę w przetargu na Orientarium w łódzkim ZOO

Czytaj
16 grudnia / 2016103 / 105

Kancelaria JD&P przyczyniła się do zawarcia ugody w sprawie rozliczenia budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Czytaj
09 listopada / 2016104 / 105

Budowa megacentrum handlowego w Poznaniu – udział kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS w kolejnym projekcie zrealizowanym na rzecz Eiffage

Czytaj
14 czerwca / 2016105 / 105

Doradztwo prawne przy realizacji projektu biurowca CUBE w Warszawie

Czytaj