Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Sukcesy

12 lipca / 202401 / 140

Ugoda dotycząca precedensowego roszczenia odszkodowawczego wykonawcy

Czytaj
08 lipca / 202402 / 140

Obrona klienta przez żądaniem akcjonariusza o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

Czytaj
05 lipca / 202403 / 140

JDP wspierała Nextbike w zawarciu umowy z LARQ S.A.

Czytaj
03 czerwca / 202404 / 140

Podwyższenie wynagrodzenia klienta JDP o ponad 10 mln PLN

Czytaj
13 maja / 202405 / 140

Sukces JDP w sporze z ubezpieczycielem – wypłata pomimo wcześniejszej odmowy

Czytaj
11 kwietnia / 202406 / 140

JDP doradzało przy wyjściu wspólnika mniejszościowego ze spółki i zakończeniu współpracy z członkiem zarządu

Czytaj
19 marca / 202407 / 140

JDP doradza Nutricia z Grupy Danone przy rozbudowie fabryki o wartości 230 mln PLN

Czytaj
15 marca / 202408 / 140

JDP doradzała firmie Axon Lab AG przy przejęciu w branży MedTech

Czytaj
20 lutego / 202409 / 140

Oddalenie wniosku akcjonariusza mniejszościowego o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych – sukces JDP

Czytaj
12 lutego / 202410 / 140

Kolejna ugoda zawarta przez JDP związana z wykonaniem robót dodatkowych

Czytaj
12 lutego / 202411 / 140

Doradztwo prawne JDP w negocjacjach umowy na rzecz kontrahenta Klienta w branży energetycznej

Czytaj
01 lutego / 202412 / 140

Kancelaria JDP wspierała Best Secret Poland sp. z o.o. w zawarciu umów leasingu zwrotnego z Deutsche Leasing Polska S.A.

Czytaj
11 stycznia / 202413 / 140

Podwójny sukces JDP w sprawach dotyczących wskaźnika WIBOR – oddalenie wniosków o zabezpieczenie poprzez ograniczenie raty odsetkowej wyłącznie do marży banku

Czytaj
11 grudnia / 202314 / 140

Prawomocne zabezpieczenie roszczeń klienta o naprawienie milionowej szkody w postępowaniu karnym

Czytaj
07 grudnia / 202315 / 140

Wygrana klientów JDP w sporze o istotnym znaczeniu dla całego rynku budowlanego

Czytaj
29 listopada / 202316 / 140

JDP wspierała międzynarodowy fundusz litygacyjny w wielomilionowej inwestycji w roszczenia konsumenckie w Polsce

Czytaj
08 listopada / 202317 / 140

JAF Group AG nabyła 100% akcji DLH Global S.A. Przy transakcji doradzała firma JDP.

Czytaj
03 listopada / 202318 / 140

Waloryzacja w branży przemysłowej – wniosek przygotowany przez JDP uwzględniony przez zamawiającego działającego poza PZP

Czytaj
24 października / 202319 / 140

Wyrok obniżający naliczoną karę umowną o przeszło 99,3%

Czytaj
23 października / 202320 / 140

Duże zaangażowanie prawników z JDP przyczynia się do rozpoczęcia budowy Muzeum Getta Warszawskiego

Czytaj
04 października / 202321 / 140

Zapobieżenie przeprowadzania spotkania imitującego walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej

Czytaj
24 września / 202322 / 140

Aneks waloryzacyjny. Kompleksowe wsparcie prawne jednego z największych wykonawców inwestycji kubaturowych w Polsce przy zawieraniu aneksu waloryzacyjnego

Czytaj
08 września / 202323 / 140

Joint venture w branży offshore – kompleksowe wsparcie w zakresie prawa i podatków

Czytaj
25 sierpnia / 202324 / 140

Ponad 70 mln euro kredytu na finansowanie bieżącej działalności Trei Real Estate

Czytaj
28 lipca / 202325 / 140

JDP doradzało funduszom EQT Mid Market Europe i EQT Mid Market Asia III

Czytaj
18 lipca / 202326 / 140

Udana obrona przed czynem nieuczciwej konkurencji byłego członka zarządu

Czytaj
27 czerwca / 202327 / 140

Próba przejęcia kontroli. JDP z sukcesem wspierało klienta w odparciu próby wrogiego przejęcia spółki akcyjnej

Czytaj
21 czerwca / 202328 / 140

JDP z sukcesem reprezentowała wykonawcę w postępowaniu odwoławczym przed KIO oraz Sądem Okręgowym w związku z postępowaniem w trybie z wolnej ręki

Czytaj
21 czerwca / 202329 / 140

JDP doradzało wykonawcy w ubieganiu się o udzielenie zamówienia dla zadania inwestycyjnego Harmony Link

Czytaj
20 czerwca / 202330 / 140

Kancelaria JDP wspierała jednego z kluczowych graczy e-commerce w sporze związanym z aplikacją mobilną

Czytaj
26 maja / 202331 / 140

JDP skutecznie obroniła klienta przed nieuzasadnionym wnioskiem o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

Czytaj
12 maja / 202332 / 140

Prawidłowość walnego zgromadzenia potwierdzona przez sąd w prawomocnym wyroku uzyskanym przez JDP

Czytaj
10 maja / 202333 / 140

Kancelaria JDP doradzała przy nabyciu przez Sanok Rubber Company S.A. większości udziałów BSP Bracket System Polska sp. z o.o.

Czytaj
26 kwietnia / 202334 / 140

Doradztwo zespołu prawa spółek JDP przy zmianach w statucie spółki notowanej na GPW

Czytaj
28 lutego / 202335 / 140

Korzystne stanowisko Zespołu Orzekającego w posttransakcyjnej sprawie arbitrażowej

Czytaj
01 lutego / 202336 / 140

JDP doprowadza do waloryzacji wynagrodzenia umownego o 110 mln zł

Czytaj
27 stycznia / 202337 / 140

Trei Real Estate – doradztwo JDP przy pozyskaniu finansowania

Czytaj
12 stycznia / 202338 / 140

Doradztwo German Desk kancelarii JDP w restrukturyzacji zadłużenia kontrahenta

Czytaj
28 grudnia / 202239 / 140

Doradztwo JDP dla Grupy Laumann przy nabyciu pakietu większościowego udziałów w Ponzio Polska Sp. z o.o.

Czytaj
26 października / 202240 / 140

Doradztwo JDP dla Apleona Group w skutecznym przejęciu FM Solutions

Czytaj
23 sierpnia / 202241 / 140

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z PSE

Czytaj
22 sierpnia / 202242 / 140

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Miastem Stołecznym Warszawą – doradztwo prawne JDP

Czytaj
20 sierpnia / 202243 / 140

Reprezentacja wiodącego dostawcy prefabrykatów zbrojeniowych w postępowaniu sądowym o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
19 sierpnia / 202244 / 140

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym z branży gazowej – doradztwo prawne JDP

Czytaj
18 sierpnia / 202245 / 140

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym zajmującym się dostawą wody dla aglomeracji miejskiej

Czytaj
15 sierpnia / 202246 / 140

Doradztwo na rzecz wykonawcy przebudowy jednego z dworców kolejowych w zachodniej Polsce w związku z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w ramach umowy z PKP S.A.

Czytaj
14 sierpnia / 202247 / 140

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z województwem z północnej Polski

Czytaj
13 sierpnia / 202248 / 140

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółkami Miasta Stołecznego Warszawy

Czytaj
12 sierpnia / 202249 / 140

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia z umowy podwykonawczej w ramach przebudowy stadionu piłkarskiego – doradztwo prawne JDP

Czytaj
11 sierpnia / 202250 / 140

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z ENEA S.A.

Czytaj
08 sierpnia / 202251 / 140

BestSecret – doradztwo JDP w negocjacjach umowy najmu nowego budynku magazynowego

Czytaj
03 sierpnia / 202252 / 140

Doradztwo kontraktowe w kancelarii JDP – nasze najciekawsze projekty

Czytaj
01 sierpnia / 202253 / 140

Wystąpienie z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zarządcą dróg wojewódzkich – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 202254 / 140

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia za wykonywanie usług inżyniera kontraktu – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 202255 / 140

Doradztwo prawne JDP dla jednego z największych prywatnych operatorów komunikacji miejskiej w zakresie wniosków o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z umów o świadczenie usług przewozu

Czytaj
23 lipca / 202256 / 140

Doradztwo przy wniosku waloryzacyjnym w związku z budową gazociągu

Czytaj
22 lipca / 202257 / 140

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółką komunikacyjną jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj
22 lipca / 202258 / 140

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej budowy drogi ekspresowej S3

Czytaj
15 lipca / 202259 / 140

Kolejne doradztwo JDP w zawiązaniu spółki joint venture

Czytaj
12 lipca / 202260 / 140

Reprezentacja wiodącego wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych w postępowaniach sądowych o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
01 lipca / 202261 / 140

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym z branży budowlanej – doradztwo prawne JDP

Czytaj
29 czerwca / 202262 / 140

JDP doradzało holenderskiej grupie SanoRice przy realizacji nowej inwestycji w Nowej Soli

Czytaj
12 czerwca / 202263 / 140

JDP doradza wiodącemu dostawcy prefabrykatów zbrojeniowych

Czytaj
08 czerwca / 202264 / 140

Kompleksowe doradztwo prawne dla wykonawcy inwestycji kubaturowej w zakresie wniosku o waloryzację

Czytaj
24 maja / 202265 / 140

Boehringer Ingelheim – doradztwo JDP przy utworzeniu Centrum Usług Wspólnych

Czytaj
18 maja / 202266 / 140

Terminal – doradztwo JDP przy otwarciu działalności w Europie

Czytaj
09 maja / 202267 / 140

Sygnaliści: regulamin zgłaszania nieprawidłowości dla polskiej firmy z branży lotniczej przygotowany przez JDP

Czytaj
28 kwietnia / 202268 / 140

Vendor due diligence polskich spółek GETEC oferujących zrównoważone rozwiązania energetyczne

Czytaj
20 kwietnia / 202269 / 140

Scope Fluidics SA – doradztwo JDP przy emisji warrantów subskrypcyjnych

Czytaj
12 kwietnia / 202270 / 140

Legal 500 2022: Najwyższe wyróżnienie dla kancelarii JDP i profesora Przemysława Drapały

Czytaj
11 kwietnia / 202271 / 140

Obrona wpisu w KRS przed napaścią korporacyjną – kolejny sukces JDP

Czytaj
25 marca / 202272 / 140

Skuteczna obrona przed napaścią korporacyjną

Czytaj
17 marca / 202273 / 140

Wyróżnienia w Chambers Europe 2022

Czytaj
04 marca / 202274 / 140

Grupa MAGNA – udział JDP w reorganizacji polskich spółek

Czytaj
17 lutego / 202275 / 140

Wyróżnienia w Chambers Global 2022 dla prof. Przemysława Drapały i kancelarii JDP w kategorii Dispute Resolution

Czytaj
14 lutego / 202276 / 140

Bilfinger SE – doradztwo JDP w transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki

Czytaj
02 lutego / 202277 / 140

Doradztwo JDP w sprzedaży udziałów w spółce IT

Czytaj
27 stycznia / 202278 / 140

JDP w podziale spółki z branży OZE

Czytaj
20 grudnia / 202179 / 140

JDP w audycie procedur compliance

Czytaj
13 grudnia / 202180 / 140

Lider healthcare w Polsce – kompleksowa obsługa JDP

Czytaj
09 grudnia / 202181 / 140

Kancelaria JDP doradcą prawnym Warburg-HiH Invest Real Estate w procesie komercjalizacji biurowca Sagittarius we Wrocławiu

Czytaj
03 grudnia / 202182 / 140

JDP wspiera Trei Real Estate Poland przy pozyskaniu finansowania na kwotę 27,5 milionów euro

Czytaj
08 listopada / 202183 / 140

JDP wspiera Trei Real Estate w tworzeniu joint venture z Patron Capital

Czytaj
18 października / 202184 / 140

Dr Marcin Chomiuk laureatem nagrody głównej w Konkursie im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego

Czytaj
03 września / 202185 / 140

JDP w negocjacjach pomiędzy Bacteromic – spółką z grupy Scope Fluidics – a partnerem biznesowym

Czytaj
30 sierpnia / 202186 / 140

JDP doradcą prawnym przy budowie najwyższego budynku w Unii Europejskiej

Czytaj
30 lipca / 202187 / 140

Koniec „szantażu” ze strony podwykonawców – Sąd na podstawie argumentacji JDP w prawomocnym orzeczeniu podważył praktykę nadużywania przez zamawiających wpłat do depozytu

Czytaj
19 lipca / 202188 / 140

Klient JDP zawiera umowę serwisową z dystrybutorem jednej z najbardziej znanych marek motoryzacyjnych o globalnym zasięgu

Czytaj
12 lipca / 202189 / 140

Spór Post-M&A – pozytywne orzeczenie dla klienta JDP

Czytaj
05 lipca / 202190 / 140

JDP w procesie budowy najnowocześniejszej w Polsce ocynkowni dla Inter Metal

Czytaj
25 czerwca / 202191 / 140

Prawomocne orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz klienta JDP

Czytaj
23 czerwca / 202192 / 140

Kancelaria JDP otrzymała tytuł „Doradcy Roku” w ramach konkursu „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”

Czytaj
08 czerwca / 202193 / 140

JDP wygrywa dla konsorcjum Polimex – Trakcja kontrakt za ponad 400 mln zł

Czytaj
08 czerwca / 202194 / 140

Oferta klienta JDP pozytywnie oceniona przez KIO

Czytaj
27 maja / 202195 / 140

JDP wygrywa 23 mln zł dla Mostostalu Warszawa. Ważny wyrok dla obrony wykonawców przed karami umownymi

Czytaj
14 kwietnia / 202196 / 140

Legal 500 2021: Najwyższe wyróżnienie dla kancelarii i profesora Przemysława Drapały

Czytaj
06 kwietnia / 202197 / 140

JDP w procesie zwolnienia grupowego w spółce z branży utrzymania ruchu technicznego

Czytaj
31 marca / 202198 / 140

JDP w procesie dematerializacji akcji spółki z branży motoryzacyjnej

Czytaj
18 marca / 202199 / 140

Wyróżnienia w Chambers Europe 2021 dla Prof. Przemysława Drapały, Wojciecha Merkwy i kancelarii w kategoriach: Construction, Dispute Resolution, Public Procurement

Czytaj
04 marca / 2021100 / 140

JDP w negocjacjach transgranicznego porozumienia restrukturyzacyjnego pomiędzy spółkami z branży motoryzacyjnej

Czytaj
18 lutego / 2021101 / 140

Wyróżnienie w Chambers Global 2021 dla Prof. Przemysława Drapały w kategorii Dispute Resolution

Czytaj
18 grudnia / 2020102 / 140

JDP w restrukturyzacji zatrudnienia Łukasiewicz-IChP

Czytaj
27 listopada / 2020103 / 140

Wdrożenie transgranicznej struktury joint venture w branży high-tech przy udziale JDP

Czytaj
04 października / 2020104 / 140

JDP pomaga w dostosowaniu do tzw. Lex Uber

Czytaj
02 października / 2020105 / 140

JDP doradzała Trei Real Estate GmbH przy pozyskaniu finansowania

Czytaj
11 września / 2020106 / 140

Kolejny sukces JDP w odzyskiwaniu wielomilionowego mienia

Czytaj
02 sierpnia / 2020107 / 140

Utworzenie transgranicznego joint-venture w branży IT & Logistics

Czytaj
02 sierpnia / 2020108 / 140

Nabycie centrum usług wspólnych należącego do lidera z branży energetycznej

Czytaj
10 czerwca / 2020109 / 140

Największy przetarg kolejowy w Polsce – wygrana klienta JDP

Czytaj
09 czerwca / 2020110 / 140

JDP doprowadza do zwrotu klientowi mienia o wartości ponad 50 mln zł

Czytaj
01 czerwca / 2020111 / 140

Wstrzymanie wypłaty z gwarancji bankowej sukcesem kancelarii JDP

Czytaj
09 marca / 2020112 / 140

Największy przetarg kolejowy – wygrana JDP przed Krajową Izbą Odwoławczą

Czytaj
07 października / 2019113 / 140

Ważne dla rynku infrastruktury orzeczenie KIO w sprawie wykluczenia z przetargu sukcesem JDP

Czytaj
11 lipca / 2019114 / 140

KIO uwzględniła odwołanie Trakcji PRKiI SA w postępowaniu dotyczącym rewitalizacji linii kolejowych

Czytaj
17 czerwca / 2019115 / 140

Sukces JDP w wyroku dotyczącym realizacji Trasy Górnej w Łodzi

Czytaj
14 czerwca / 2019116 / 140

Kolejny sukces mec. Wojciecha Merkwy przed KIO

Czytaj
31 maja / 2019117 / 140

Uzyskaliśmy korzystny wyrok sądu administracyjnego w sprawie zwrotu kosztów stałych

Czytaj
24 maja / 2019118 / 140

JDP w trzech ugodach przy realizacji kontraktów kolejowych

Czytaj
16 maja / 2019119 / 140

Sukces kancelarii w sporze o korzystanie z nieruchomości na cele budowlane

Czytaj
10 maja / 2019120 / 140

Kancelaria doradzała przy rozbudowie centrum logistycznego dla Mercedes-Benz

Czytaj
05 kwietnia / 2019121 / 140

Skarga chińskiego wykonawcy w sprawie budowy spalarni w Warszawie oddalona

Czytaj
14 lutego / 2019122 / 140

JARA DRAPAŁA & PARTNERS uzyskała pierwszy prawomocny wyrok dotyczący szkody giełdowej

Czytaj
30 stycznia / 2019123 / 140

Wygrana przed KIO na rzecz Trakcja PRKil SA

Czytaj
21 stycznia / 2019124 / 140

Korzystny wyrok dla klienta JDP w sprawie wad nawierzchni pasa w Modlinie

Czytaj
19 grudnia / 2018125 / 140

Kancelaria JDP doradzała przy sprzedaży dużej nieruchomości

Czytaj
08 listopada / 2018126 / 140

Kolejna wygrana prawników z JDP przed KIO

Czytaj
27 września / 2018127 / 140

Sukces kancelarii JDP w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym

Czytaj
03 stycznia / 2018128 / 140

Wygrana kancelarii JD&P w międzynarodowym arbitrażu handlowym

Czytaj
07 listopada / 2017129 / 140

Precedensowy wyrok sukcesem kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS (zmiana cen przed EURO 2012)

Czytaj
03 listopada / 2017130 / 140

Kancelaria JD&P przy wprowadzeniu nowej usługi dla MyTaxi

Czytaj
09 października / 2017131 / 140

Kancelaria JD&P po wygranej w pierwszej instancji uzyskała ugodę z GDDKiA

Czytaj
11 września / 2017132 / 140

Wyrok zasądzający roszczenia o łącznej wartości przekraczającej 11 mln zł zasługą kancelarii JD&P

Czytaj
12 czerwca / 2017133 / 140

Oddalenie powództwa o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Czytaj
30 maja / 2017134 / 140

Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą: PORR S.A. wybuduje odcinek północno – zachodniej obwodnicy Płocka

Czytaj
16 maja / 2017135 / 140

Precedensowy wyrok – naprawienie tzw. szkody giełdowej

Czytaj
19 stycznia / 2017136 / 140

Pięcioro nowych prawników od stycznia w JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Czytaj
27 grudnia / 2016137 / 140

Kancelaria JD&P z sukcesem reprezentowała wykonawcę w przetargu na Orientarium w łódzkim ZOO

Czytaj
16 grudnia / 2016138 / 140

Kancelaria JD&P przyczyniła się do zawarcia ugody w sprawie rozliczenia budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Czytaj
09 listopada / 2016139 / 140

Budowa megacentrum handlowego w Poznaniu – udział kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS w kolejnym projekcie zrealizowanym na rzecz Eiffage

Czytaj
14 czerwca / 2016140 / 140

Doradztwo prawne przy realizacji projektu biurowca CUBE w Warszawie

Czytaj