Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy


Sukcesy26 maja / 202301 / 111

JDP skutecznie obroniła klienta przed nieuzasadnionym wnioskiem o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

Czytaj
24 maja / 202302 / 111

Aneks waloryzacyjny. Kompleksowe wsparcie prawne jednego z największych wykonawców inwestycji kubaturowych w Polsce przy zawieraniu aneksu waloryzacyjnego

Czytaj
12 maja / 202303 / 111

Prawidłowość walnego zgromadzenia potwierdzona przez sąd w prawomocnym wyroku uzyskanym przez JDP

Czytaj
10 maja / 202304 / 111

Kancelaria JDP doradzała przy nabyciu przez Sanok Rubber Company S.A. większości udziałów BSP Bracket System Polska sp. z o.o.

Czytaj
26 kwietnia / 202305 / 111

Doradztwo zespołu prawa spółek JDP przy zmianach w statucie spółki notowanej na GPW

Czytaj
28 lutego / 202306 / 111

Korzystne stanowisko Zespołu Orzekającego w posttransakcyjnej sprawie arbitrażowej

Czytaj
01 lutego / 202307 / 111

JDP doprowadza do waloryzacji wynagrodzenia umownego o 110 mln zł

Czytaj
27 stycznia / 202308 / 111

Trei Real Estate – doradztwo JDP przy pozyskaniu finansowania

Czytaj
12 stycznia / 202309 / 111

Doradztwo German Desk kancelarii JDP w restrukturyzacji zadłużenia kontrahenta

Czytaj
28 grudnia / 202210 / 111

Doradztwo JDP dla Grupy Laumann przy nabyciu pakietu większościowego udziałów w Ponzio Polska Sp. z o.o.

Czytaj
26 października / 202211 / 111

Doradztwo JDP dla Apleona Group w skutecznym przejęciu FM Solutions

Czytaj
23 sierpnia / 202212 / 111

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z PSE

Czytaj
22 sierpnia / 202213 / 111

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Miastem Stołecznym Warszawą – doradztwo prawne JDP

Czytaj
20 sierpnia / 202214 / 111

Reprezentacja wiodącego dostawcy prefabrykatów zbrojeniowych w postępowaniu sądowym o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
19 sierpnia / 202215 / 111

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym z branży gazowej – doradztwo prawne JDP

Czytaj
18 sierpnia / 202216 / 111

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym zajmującym się dostawą wody dla aglomeracji miejskiej

Czytaj
15 sierpnia / 202217 / 111

Doradztwo na rzecz wykonawcy przebudowy jednego z dworców kolejowych w zachodniej Polsce w związku z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w ramach umowy z PKP S.A.

Czytaj
14 sierpnia / 202218 / 111

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z województwem z północnej Polski

Czytaj
13 sierpnia / 202219 / 111

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółkami Miasta Stołecznego Warszawy

Czytaj
12 sierpnia / 202220 / 111

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia z umowy podwykonawczej w ramach przebudowy stadionu piłkarskiego – doradztwo prawne JDP

Czytaj
11 sierpnia / 202221 / 111

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z ENEA S.A.

Czytaj
08 sierpnia / 202222 / 111

BestSecret – doradztwo JDP w negocjacjach umowy najmu nowego budynku magazynowego

Czytaj
03 sierpnia / 202223 / 111

Doradztwo kontraktowe w kancelarii JDP – nasze najciekawsze projekty

Czytaj
01 sierpnia / 202224 / 111

Wystąpienie z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zarządcą dróg wojewódzkich – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 202225 / 111

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia za wykonywanie usług inżyniera kontraktu – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 202226 / 111

Doradztwo prawne JDP dla jednego z największych prywatnych operatorów komunikacji miejskiej w zakresie wniosków o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z umów o świadczenie usług przewozu

Czytaj
23 lipca / 202227 / 111

Doradztwo przy wniosku waloryzacyjnym w związku z budową gazociągu

Czytaj
22 lipca / 202228 / 111

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółką komunikacyjną jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj
22 lipca / 202229 / 111

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej budowy drogi ekspresowej S3

Czytaj
15 lipca / 202230 / 111

Kolejne doradztwo JDP w zawiązaniu spółki joint venture

Czytaj
12 lipca / 202231 / 111

Reprezentacja wiodącego wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych w postępowaniach sądowych o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
01 lipca / 202232 / 111

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym z branży budowlanej – doradztwo prawne JDP

Czytaj
29 czerwca / 202233 / 111

JDP doradzało holenderskiej grupie SanoRice przy realizacji nowej inwestycji w Nowej Soli

Czytaj
12 czerwca / 202234 / 111

JDP doradza wiodącemu dostawcy prefabrykatów zbrojeniowych

Czytaj
08 czerwca / 202235 / 111

Kompleksowe doradztwo prawne dla wykonawcy inwestycji kubaturowej w zakresie wniosku o waloryzację

Czytaj
24 maja / 202236 / 111

Boehringer Ingelheim – doradztwo JDP przy utworzeniu Centrum Usług Wspólnych

Czytaj
18 maja / 202237 / 111

Terminal – doradztwo JDP przy otwarciu działalności w Europie

Czytaj
09 maja / 202238 / 111

Sygnaliści: regulamin zgłaszania nieprawidłowości dla polskiej firmy z branży lotniczej przygotowany przez JDP

Czytaj
28 kwietnia / 202239 / 111

Vendor due diligence polskich spółek GETEC oferujących zrównoważone rozwiązania energetyczne

Czytaj
20 kwietnia / 202240 / 111

Scope Fluidics SA – doradztwo JDP przy emisji warrantów subskrypcyjnych

Czytaj
12 kwietnia / 202241 / 111

Legal 500 2022: Najwyższe wyróżnienie dla kancelarii JDP i profesora Przemysława Drapały

Czytaj
11 kwietnia / 202242 / 111

Obrona wpisu w KRS przed napaścią korporacyjną – kolejny sukces JDP

Czytaj
25 marca / 202243 / 111

Skuteczna obrona przed napaścią korporacyjną

Czytaj
17 marca / 202244 / 111

Wyróżnienia w Chambers Europe 2022

Czytaj
04 marca / 202245 / 111

Grupa MAGNA – udział JDP w reorganizacji polskich spółek

Czytaj
17 lutego / 202246 / 111

Wyróżnienia w Chambers Global 2022 dla prof. Przemysława Drapały i kancelarii JDP w kategorii Dispute Resolution

Czytaj
14 lutego / 202247 / 111

Bilfinger SE – doradztwo JDP w transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki

Czytaj
02 lutego / 202248 / 111

Doradztwo JDP w sprzedaży udziałów w spółce IT

Czytaj
27 stycznia / 202249 / 111

JDP w podziale spółki z branży OZE

Czytaj
20 grudnia / 202150 / 111

JDP w audycie procedur compliance

Czytaj
13 grudnia / 202151 / 111

Lider healthcare w Polsce – kompleksowa obsługa JDP

Czytaj
09 grudnia / 202152 / 111

Kancelaria JDP doradcą prawnym Warburg-HiH Invest Real Estate w procesie komercjalizacji biurowca Sagittarius we Wrocławiu

Czytaj
03 grudnia / 202153 / 111

JDP wspiera Trei Real Estate Poland przy pozyskaniu finansowania na kwotę 27,5 milionów euro

Czytaj
08 listopada / 202154 / 111

JDP wspiera Trei Real Estate w tworzeniu joint venture z Patron Capital

Czytaj
18 października / 202155 / 111

Dr Marcin Chomiuk laureatem nagrody głównej w Konkursie im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego

Czytaj
03 września / 202156 / 111

JDP w negocjacjach pomiędzy Bacteromic – spółką z grupy Scope Fluidics – a partnerem biznesowym

Czytaj
30 sierpnia / 202157 / 111

JDP doradcą prawnym przy budowie najwyższego budynku w Unii Europejskiej

Czytaj
30 lipca / 202158 / 111

Koniec „szantażu” ze strony podwykonawców – Sąd na podstawie argumentacji JDP w prawomocnym orzeczeniu podważył praktykę nadużywania przez zamawiających wpłat do depozytu

Czytaj
19 lipca / 202159 / 111

Klient JDP zawiera umowę serwisową z dystrybutorem jednej z najbardziej znanych marek motoryzacyjnych o globalnym zasięgu

Czytaj
12 lipca / 202160 / 111

Spór Post-M&A – pozytywne orzeczenie dla klienta JDP

Czytaj
05 lipca / 202161 / 111

JDP w procesie budowy najnowocześniejszej w Polsce ocynkowni dla Inter Metal

Czytaj
25 czerwca / 202162 / 111

Prawomocne orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz klienta JDP

Czytaj
23 czerwca / 202163 / 111

Kancelaria JDP otrzymała tytuł „Doradcy Roku” w ramach konkursu „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”

Czytaj
08 czerwca / 202164 / 111

JDP wygrywa dla konsorcjum Polimex – Trakcja kontrakt za ponad 400 mln zł

Czytaj
08 czerwca / 202165 / 111

Oferta klienta JDP pozytywnie oceniona przez KIO

Czytaj
27 maja / 202166 / 111

JDP wygrywa 23 mln zł dla Mostostalu Warszawa. Ważny wyrok dla obrony wykonawców przed karami umownymi

Czytaj
14 kwietnia / 202167 / 111

Legal 500 2021: Najwyższe wyróżnienie dla kancelarii i profesora Przemysława Drapały

Czytaj
06 kwietnia / 202168 / 111

JDP w procesie zwolnienia grupowego w spółce z branży utrzymania ruchu technicznego

Czytaj
31 marca / 202169 / 111

JDP w procesie dematerializacji akcji spółki z branży motoryzacyjnej

Czytaj
18 marca / 202170 / 111

Wyróżnienia w Chambers Europe 2021 dla Prof. Przemysława Drapały, Wojciecha Merkwy i kancelarii w kategoriach: Construction, Dispute Resolution, Public Procurement

Czytaj
04 marca / 202171 / 111

JDP w negocjacjach transgranicznego porozumienia restrukturyzacyjnego pomiędzy spółkami z branży motoryzacyjnej

Czytaj
18 lutego / 202172 / 111

Wyróżnienie w Chambers Global 2021 dla Prof. Przemysława Drapały w kategorii Dispute Resolution

Czytaj
18 grudnia / 202073 / 111

JDP w restrukturyzacji zatrudnienia Łukasiewicz-IChP

Czytaj
27 listopada / 202074 / 111

Wdrożenie transgranicznej struktury joint venture w branży high-tech przy udziale JDP

Czytaj
04 października / 202075 / 111

JDP pomaga w dostosowaniu do tzw. Lex Uber

Czytaj
02 października / 202076 / 111

JDP doradzała Trei Real Estate GmbH przy pozyskaniu finansowania

Czytaj
11 września / 202077 / 111

Kolejny sukces JDP w odzyskiwaniu wielomilionowego mienia

Czytaj
02 sierpnia / 202078 / 111

Utworzenie transgranicznego joint-venture w branży IT & Logistics

Czytaj
02 sierpnia / 202079 / 111

Nabycie centrum usług wspólnych należącego do lidera z branży energetycznej

Czytaj
10 czerwca / 202080 / 111

Największy przetarg kolejowy w Polsce – wygrana klienta JDP

Czytaj
09 czerwca / 202081 / 111

JDP doprowadza do zwrotu klientowi mienia o wartości ponad 50 mln zł

Czytaj
01 czerwca / 202082 / 111

Wstrzymanie wypłaty z gwarancji bankowej sukcesem kancelarii JDP

Czytaj
09 marca / 202083 / 111

Największy przetarg kolejowy – wygrana JDP przed Krajową Izbą Odwoławczą

Czytaj
07 października / 201984 / 111

Ważne dla rynku infrastruktury orzeczenie KIO w sprawie wykluczenia z przetargu sukcesem JDP

Czytaj
11 lipca / 201985 / 111

KIO uwzględniła odwołanie Trakcji PRKiI SA w postępowaniu dotyczącym rewitalizacji linii kolejowych

Czytaj
17 czerwca / 201986 / 111

Znaczący wyrok otwiera drogę firmom budowlanym

Czytaj
14 czerwca / 201987 / 111

Kolejny sukces mec. Wojciecha Merkwy przed KIO

Czytaj
31 maja / 201988 / 111

Uzyskaliśmy korzystny wyrok sądu administracyjnego w sprawie zwrotu kosztów stałych

Czytaj
24 maja / 201989 / 111

JDP w trzech ugodach przy realizacji kontraktów kolejowych

Czytaj
16 maja / 201990 / 111

Sukces kancelarii w sporze o korzystanie z nieruchomości na cele budowlane

Czytaj
10 maja / 201991 / 111

Kancelaria doradzała przy rozbudowie centrum logistycznego dla Mercedes-Benz

Czytaj
05 kwietnia / 201992 / 111

Skarga chińskiego wykonawcy w sprawie budowy spalarni w Warszawie oddalona

Czytaj
14 lutego / 201993 / 111

JARA DRAPAŁA & PARTNERS uzyskała pierwszy prawomocny wyrok dotyczący szkody giełdowej

Czytaj
30 stycznia / 201994 / 111

Wygrana przed KIO na rzecz Trakcja PRKil SA

Czytaj
21 stycznia / 201995 / 111

Korzystny wyrok dla klienta JDP w sprawie wad nawierzchni pasa w Modlinie

Czytaj
19 grudnia / 201896 / 111

Kancelaria JDP doradzała przy sprzedaży dużej nieruchomości

Czytaj
08 listopada / 201897 / 111

Kolejna wygrana prawników z JDP przed KIO

Czytaj
27 września / 201898 / 111

Sukces kancelarii JDP w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym

Czytaj
03 stycznia / 201899 / 111

Wygrana kancelarii JD&P w międzynarodowym arbitrażu handlowym

Czytaj
07 listopada / 2017100 / 111

Precedensowy wyrok sukcesem kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS (zmiana cen przed EURO 2012)

Czytaj
03 listopada / 2017101 / 111

Kancelaria JD&P przy wprowadzeniu nowej usługi dla MyTaxi

Czytaj
09 października / 2017102 / 111

Kancelaria JD&P po wygranej w pierwszej instancji uzyskała ugodę z GDDKiA

Czytaj
11 września / 2017103 / 111

Wyrok zasądzający roszczenia o łącznej wartości przekraczającej 11 mln zł zasługą kancelarii JD&P

Czytaj
12 czerwca / 2017104 / 111

Oddalenie powództwa o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Czytaj
30 maja / 2017105 / 111

Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą: PORR S.A. wybuduje odcinek północno – zachodniej obwodnicy Płocka

Czytaj
16 maja / 2017106 / 111

Precedensowy wyrok – naprawienie tzw. szkody giełdowej

Czytaj
19 stycznia / 2017107 / 111

Pięcioro nowych prawników od stycznia w JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Czytaj
27 grudnia / 2016108 / 111

Kancelaria JD&P z sukcesem reprezentowała wykonawcę w przetargu na Orientarium w łódzkim ZOO

Czytaj
16 grudnia / 2016109 / 111

Kancelaria JD&P przyczyniła się do zawarcia ugody w sprawie rozliczenia budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Czytaj
09 listopada / 2016110 / 111

Budowa megacentrum handlowego w Poznaniu – udział kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS w kolejnym projekcie zrealizowanym na rzecz Eiffage

Czytaj
14 czerwca / 2016111 / 111

Doradztwo prawne przy realizacji projektu biurowca CUBE w Warszawie

Czytaj