Czołowy producent wyrobów medycznych nabył w Polsce nową nieruchomość pod planowaną budowę zakładu produkcyjnego. W JDP wiemy, jak istotna jest kompleksowa obsługa kilkuetapowej transakcji, aby zrealizować cel biznesowy klienta, zapobiegając problemom prawnym i podatkowym inwestora. Jak przeprowadzić doradztwo przy tak dużym projekcie?

Obsługę klienta rozpoczęliśmy od wyboru właściwej formy prawnej dla nowej działalności w Polsce oraz ustalenia zasad corporate governance zgodnej z zasadami globalnymi inwestora.

Następnie przeprowadzona została transakcja nabycia nieruchomości, na którą składały się:

Zespół JDP doradzał także w negocjacjach i zawarciu umowy o zaprojektowanie fabryki oraz umowy o generalne wykonawstwo nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

Klientowi doradzali: adw. Michał Urbański – w zakresie nieruchomościowym, adw. Jakub Majewski i r.pr. Piotr Duma w zakresie umowy o roboty budowlane oraz nabycie technologii, r.pr. Krzysztof Bąk w zakresie umowy z architektem oraz r.pr. Barbara Kaczała i doradca podatkowy Magdalena Zasiewska w zakresie doboru formy prawnej działalności i ukształtowania zasad corporate governance. Zespołem ekspertów kierował dr Marcin Chomiuk.

Co wyróżnia nasze działania?

Duże doświadczenie oraz bliska kooperacja z osobami odpowiedzialnymi za stronę biznesową przedsięwzięcia. Pozwala to na sprawne poprowadzenie projektu i pogodzenie wielu usługodawców zaangażowanych w jego realizację: od brokerów nieruchomościowych, przez projektantów, generalnych wykonawców, dostawców technologii, aż po biznes, dla którego inwestycja ma być realizowana.

Takie podejście jest dla nas kluczowe do osiągnięcia sukcesu przez naszych klientów w realizacji skomplikowanych zamierzeń technologicznych z branży przemysłu precyzyjnego oraz healthcare.