Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy
Zespół >

Krzysztof Brant

Krzysztof Brant

Radca prawny | Associate

Specjalizacje

Transakcje M&A i prawo spółek

Umowy (Commercial)

Ochrona danych osobowych

Radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się m.in.: w prawie handlowym, w tym prawie spółek, obsłudze transakcji M&A, doradztwie kontraktowym z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, prawa konsumenckiego oraz ochrony danych osobowych. Świadczy bieżącą obsługę korporacyjną. W swojej dotychczasowej karierze zajmował się kompleksowym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów, w tym uczestniczył i prowadził szereg restrukturyzacji, uwzględniając przekształcenia podmiotowe, łączenia oraz przejęcia, zarówno share deals jak i asset deals, wymagające przeprowadzenia badań due diligence, zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Jego doświadczenie obejmuje współpracę w projektach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz postępowania administracyjnego.


Wybrane projekty

 • restrukturyzacja dużego podmiotu branży cukierniczej, obejmująca aspekty zaprojektowania i wdrożenia sukcesji w działalności gospodarczej, z licznymi aspektami podatkowymi i administracyjnoprawnymi, w tym związanymi ze specyficzną sytuacją podmiotu na gruncie podatku akcyzowego;
 • przeprowadzenie licznych badań due diligence oraz obsługa transakcji share deal na spółkach z o.o. i akcyjnych, w tym przedsięwzięć wymagających ustanowienia zastawów, zastawów rejestrowych oraz hipotek, w tym w szczególności na rzecz spółek w branży transportowej, chemicznej, spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej;
 • doradztwo podmiotom zagranicznym w rozpoczęciu działalności na terenie Polski, w tym w zakresie rejestracji oddziałów i spółek, obejmujące wypełnienie wymogów związanych z działalnością regulowaną na rynku polskim;
 • doradztwo w zakresie własności intelektualnej w procesie negocjacyjnym międzynarodowego kontraktu w branży zbrojeniowej;
 • zapewnienie obsługi prawnej procesu wdrożenia kluczowego oprogramowania w branży farmaceutycznej;
 • współpraca i koordynacja wdrożenia przepisów GDPR (RODO) w branży farmaceutycznej i spożywczej;
 • wsparcie w licznych projektach procesowych, w szczególności w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych w branży farmaceutycznej oraz sporów mających za przedmiot własność intelektualną.

Kariera zawodowa

 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017-2020 Kondrat i Partnerzy
 • 2016-2017 Schoenherr
 • 2015-2016 JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek
 • 2014 Wierzbowski Eversheds Sutherland

Edukacja

 • 2016–2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2009–2015 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Wyróżnienia

 • egzamin radcowski (zawodowy), zdany z wyróżnieniem (2019)
 • II miejsce w konkursie arbitrażowym (moot court) Konfederacji Lewiatan, sprawa dotyczyła sporu korporacyjnego na gruncie emisji warrantów subskrypcyjnych (2017)

Języki

 • polski
 • angielski