Piotr Duma - Radca prawny, Senior Associate

PIOTR DUMA

RADCA PRAWNY
SENIOR ASSOCIATE

Pobierz vCard

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów wynikających z inwestycji infrastrukturalnych (drogownictwo, m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) oraz w doradztwie związanym z szeroko pojętą branżą nieruchomości. Doradzał m.in. generalnym wykonawcom na etapie wykonywania kontraktów oraz w sporach wynikających ze znaczących inwestycji infrastrukturalnych. Wspierał również fundusze inwestycyjne w procesie nabywania i zarządzania aktywami. Reprezentował klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z zakresu m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne.

  • Od 2017 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS;
  • 2011 – 2016 – Dentons Europe Oleszczuk sp.k. (Zespół Postępowań Sądowych);
  • 2009 – 2011 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa;
  • 2011 – 2014 – Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
  • 2005 – 2010 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Polski
  • Angielski