Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów wynikających z inwestycji infrastrukturalnych (drogownictwo, m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) oraz w doradztwie związanym z szeroko pojętą branżą nieruchomości. Doradzał m.in. generalnym wykonawcom na etapie wykonywania kontraktów oraz w sporach wynikających ze znaczących inwestycji infrastrukturalnych. Wspierał również fundusze inwestycyjne w procesie nabywania i zarządzania aktywami. Reprezentował klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z zakresu m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne.


Kariera zawodowa

  • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2011–2016 Dentons Europe Oleszczuk
  • 2009–2011 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Edukacja

  • 2011–2014 Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
  • 2005–2010 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Języki

  • polski
  • angielski