sukces JDPNextbike podpisał niedawno umowę z mniejszościowym udziałowcem LARQ SA. Na mocy umowy LARQ SA sprzedała wszystkie swoje udziały większościowemu udziałowcowi, firmie TIER Mobility. W wyniku tej transakcji udział TIER Mobility w liczbie akcji osiągnął 90,04%.

 

Istotnej znaczenie transakcji

Co istotne, ta umowa i transakcja kończą trwający od 3 lat spór pomiędzy akcjonariuszami, w który zaangażowana była i który wpływał na spółkę Nextbike. Ten kamień milowy pozwala naszemu klientowi od teraz w pełni skoncentrować się na operacyjnej działalności biznesowej i przybliża Nextbike do pozytywnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Kompleksowe wsparcie JDP

Wsparcie JDP polegało na kompleksowym zaplanowaniu transakcji oraz negocjowaniu i sporządzeniu umów i towarzyszącej im dokumentacji kontraktowej.

sukces JDPDoradztwo przy tym projekcie prowadzili: Karol Macias, Senior Associate, i Klaudia Olejniczak, Associate, Praktyka Sporów Korporacyjnych i Komercyjnych, Arkadiusz Górski, Senior Associate, Praktyka White Collar Crime; Anna Nowodworska, Senior Associate, i Aleksander Eggink, Associate, Praktyka Doradztwa Transakcyjnego; Magdalena Zasiewska, doradca podatkowy kierujący Działem Podatkowym; Barbara Kaczała, Counsel, i Justyna Kamionowska, Associate, Praktyka Doradztwa Kontraktowego; oraz dr hab. Bogusław Lackoroński, Of Counsel. Projekt nadzorował dr Marcin Chomiuk (Partner, kierujący zespołami Doradztwa Transakcyjnego i Kontraktowego).

 

Zespół TIER Mobility

Ze strony TIER Mobility SE w projekt zaangażowani byli Grzegorz Abram, Partner, Bartosz Smardzewski, Partner, Adam Marszałek, Associate, White & Case.

 

Nextbike, lider w dostarczaniu rowerów publicznych

Nextbike jest liderem i pionierem w dostarczaniu rowerów publicznych w Polsce i Europie. Firma oferuje kompleksowo zaprojektowane systemy rowerów publicznych zintegrowane z tradycyjnym transportem publicznym. Dzięki współpracy z samorządami i partnerami biznesowymi firma tworzy i stale udoskonala największe i najpopularniejsze systemy rowerowe w Polsce.

 

Więcej na temat transakcji: