Dr hab. Bogusław Lackoroński - Radca prawny, Of counsel

DR HAB. BOGUSŁAW LACKOROŃSKI

Radca prawny, of counsel

Pobierz vCard

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie administracyjnym.

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, adiunkt w Zakładzie Prawa i Instytucji Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Współpracuje również z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego (części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań) oraz prawa publicznego. Publikacje z zakresu prawa cywilnego dotyczą problematyki odpowiedzialności za tzw. szkody pośrednie, klauzuli rebus sic stantibus, zobowiązań wyrażonych w walutach obcych oraz umowy o roboty budowlane. Współautor komentarza do kodeksu cywilnego pod red. Konrada Osajdy (wydanie elektroniczne w Legalis i wydania drukowane C.H. Beck, 2013 i 2017, komentarza do ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Wolters Kluwer – Lex 2012 wydanie elektroniczne; C.H. Beck – 2013 wydanie drukowane). Autor komentarza do ustawy z 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (C.H. Beck – Legalis 2018, red. K. Osajda).

 • Doktor nauk prawnych w zakresie prawa.
 • Od 10.2012 – adiunkt w Zakładzie Prawa i Instytucji Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski.
 • Od 06.2019 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014 – 2017 – Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • 2010 – 2014 – Salans/Dentons
 • 2007 – 2011 – Urząd Gminy Dąbrówka
 • 2006 – 2007 – Clifford Chance
 • 2007-2011 Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
 • 2006-2011 Stacjonarne Studia Doktoranckie w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – doktorat obroniony z wyróżnieniem dnia 18 kwietnia 2011 roku – stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa;
 • 2005-2008 Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2002-2007 Magisterskie studia stosunków międzynarodowych w zakresie integracji europejskiej, Instytut Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – dyplom z wyróżnieniem;
 • 2002 Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa;
 • 2001-2006 Magisterskie studia w zakresie nauk prawnych; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski – dyplom z wyróżnieniem.
 • Skutki czynności prawnych w czasie, wyd. C.H.Beck, seria: Instytucje Prawa Prywatnego, Warszawa 2019
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom II. Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (1) Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIA. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIB. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • Ustawa z 21 czerwca 1990 roku o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo i Państwo. Księga Jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. L. Bosek, Warszawa 2017
 • Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr, wyd.: Wolters Kluwer Polska, seria: Monografie, Warszawa 2013
 • [w:] Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz, wyd. C.H.Beck, seria: Krótkie Komentarze Becka, Warszawa 2013
 • Polski
 • Angielski