Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Dr hab. Bogusław Lackoroński - Radca prawny | Of Counsel - Kancelaria JDP

Dr hab. Bogusław Lackoroński

Radca prawny | Of Counsel

Specjalizacje

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Infrastruktura i budownictwo

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie administracyjnym. Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań oraz prawa publicznego. Publikacje z zakresu prawa cywilnego dotyczą problematyki odpowiedzialności za tzw. szkody pośrednie, klauzuli rebus sic stantibus, zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, umowy o roboty budowlane oraz prawa spółdzielczego. Współautor komentarza do kodeksu cywilnego pod red. Konrada Osajdy (wydanie elektroniczne w Legalis i wydania drukowane C.H. Beck, 2013 i 2017, komentarza do ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Wolters Kluwer – Lex 2012 wydanie elektroniczne; C.H. Beck – 2013 wydanie drukowane). Autor komentarza do ustawy z 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (C.H. Beck – Legalis 2018, red. K. Osajda).


Działalność naukowa

 • doktor habilitowany nauk prawnych
 • od 2019 adiunkt w Katedrze Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 • od 2012–2019 adiunkt w Zakładzie Prawa i Instytucji Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Kariera zawodowa

 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014–2017 Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • 2010–2014 Salans/ Dentons
 • 2007–2011 Urząd Gminy Dąbrówka
 • 2006–2007 Clifford Chance

Edukacja

 • 2007-2011 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2006-2011 stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obroniony z wyróżnieniem dnia 18.04.2011, stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa
 • 2005-2008 Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2002-2007 magisterskie studia stosunków międzynarodowych w zakresie integracji europejskiej, Instytut Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem
 • 2002 dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • 2001-2006 magisterskie studia w zakresie nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem

Wybrane publikacje

 • Skutki czynności prawnych w czasie, wyd. C.H.Beck, seria: Instytucje Prawa Prywatnego, Warszawa 2019
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom II. Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (1) Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIA. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIB. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • Ustawa z 21 czerwca 1990 roku o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo i Państwo. Księga Jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. L. Bosek, Warszawa 2017
 • Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr, wyd.:LexisNexis, seria: Monografie, Warszawa 2013
 • [w:] Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz, wyd. C.H.Beck, seria: Krótkie Komentarze Becka, Warszawa 2013

Języki

 • polski
 • angielski