Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w szczególności z zakresu skomplikowanych sporów korporacyjnych dotyczących m.in. zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek oraz sporów właścicielskich; szeroko pojętego financial services litigation, w tym reprezentacji instytucji finansowych w postępowaniach sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności postanowień umów zawartych z konsumentem oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Przez ostatnie lata prowadziła postępowania cywilne oraz gospodarcze związane z realizacją dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce; w szczególności z zakresu kar umownych, odstąpienia od umów o roboty budowlane oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmowała się także doradztwem prawnym dla branży budowlanej infrastrukturalnej i nieruchomości.


Kariera zawodowa

 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
 • 2019–2020 Kancelaria Adwokacka Bartosz Głowacki, praktyka

Edukacja

 • od 2021 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2020 – 2021 Studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych
 • 2019–2020 TechLawClinic – międzynarodowy projekt współfinansowany z programu Erasmus+
 • 2018–2020 Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2018–2019  Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster (Niemcy)
 • 2015–2020 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wyróżnienia

 • 2016–2020 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen

Wybrane publikacje

 • Artykuł „Szansa dla byłych członków zarządu spółki z o.o. na skuteczną obronę” („Rzeczpospolita”, 04.2023)
 • Artykuł „Roboty budowlane: jakie roszczenia przysługują wykonawcy w razie przedłużenia okresu realizacji inwestycji” („Rzeczpospolita”, 05.2021)
 • Artykuł „Kiedy dojdzie do opóźnień – czyli jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcy robót budowlanych w związku z przedłużeniem okresu realizacji inwestycji?” (Raport Sekocenbud, 06.2021)
 • Artykuł „Spory z zakresu robót budowlanych – zdarzenia z budowy należy dokumentować zanim dojdzie do sporu” („Rzeczpospolita”, 04.2021)

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki