Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Associate w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w szczególności z zakresu skomplikowanych sporów korporacyjnych dotyczących m.in. zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek oraz sporów właścicielskich.

Przez ostatnie 3 lata prowadziła także postępowania cywilne oraz gospodarcze związane z realizacją dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. W szczególności z zakresu kar umownych, odstąpienia od umowy o roboty budowlane oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmowała się także doradztwem prawnym dla branży budowlanej infrastrukturalnej i nieruchomości.


Kariera zawodowa

 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
 • 2019–2020 Kancelaria Adwokacka Bartosz Głowacki, praktyka

Edukacja

 • od 2021 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • od 2020 Studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych
 • 2019–2020 TechLawClinic – międzynarodowy projekt współfinansowany z programu Erasmus+
 • 2018–2020 Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2018–2019  Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster (Niemcy)
 • 2015–2020 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wyróżnienia

 • 2016–2020 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki