Klaudia Olejniczak - Kancelaria JDP

KLAUDIA OLEJNICZAK

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorcach kontraktowych „FIDIC”) z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się doradztwem prawnym dla branży budowlanej infrastrukturalnej i nieruchomości.

 • Od 10.2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS (Associate)
 • 2020 – 09.2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS (Praktykantka)
 • 2019 – 01.2020 – Kancelaria Adwokacka Bartosz Głowacki (Praktykantka)
 • Od 2021  – Izba Adwokacka w Warszawie (aplikacja adwokacka)
 • Od 10.2020 – Studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych
 • 2019 – 2020 – TechLawClinic – międzynarodowy projekt współfinansowany z programu Erasmus+
 • 2018 – 2019  – Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster (Niemcy)
 • 2015 – 2020 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2016 – 2020 – Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
 • polski
 • angielski
 • niemiecki