Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Radca Prawny w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu wiodących polskich i zagranicznych korporacji w sporach cywilnych, handlowych i korporacyjnych. Doradzał i skutecznie reprezentował klientów w wielu sprawach toczących się przed polskimi sądami powszechnymi, jak i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Posiada rozległe doświadczenie w problematyce doradztwa dotyczącego odpowiedzialności kontraktowej. Reprezentuje klientów z sektora bankowego, private equity, infrastruktury i energii.


Wybrane projekty

 • reprezentowanie wiodącej polskiej spółki z sektora energetycznego w szeregu postępowań dotyczących roszczeń związanych z transakcją zakupu farmy wiatrowej;
 • reprezentowanie hiszpańskiej spółki z branży budowlanej we wtórnym postępowaniu upadłościowym w Polsce;
 • reprezentowanie spółki z sektora kolejowego w postępowaniu sądowym wszczętym przez przewoźników kolejowych;
 • reprezentowanie inwestora (będącego częścią brytyjskiej funduszu inwestycyjnego) w sporach dotyczących inwestycji w postaci budowy centrum handlowego;
 • reprezentowanie amerykańskiego funduszu nieruchomościowego w sporze sądowym ze środkowoeuropejskim funduszem inwestycyjnym nieruchomości dotyczącym refundacji kosztów robót wykończeniowych wykonanych w jednym z najbardziej prestiżowych kompleksów biurowych klasy „A” w Warszawie;
 • reprezentowanie spółek portfelowych należących do brytyjskiej grupy kapitałowej w szeregu postępowań sądowych dotyczących kar umownych i odszkodowań w związku z odstąpieniem od umowy oraz w licznych postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez te spółki;
 • reprezentowanie wiodącego polskiego producenta pojazdów szynowych w toczącym się przed trybunałem SCC międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym przeciwko rosyjskiej spółce;
 • reprezentowanie i doradztwo na rzecz spółek portfelowych jednego z największych inwestorów typu private equity specjalizującego się w nieruchomościach w Europie Środkowo-Wschodniej w trzech równoległych postępowaniach arbitrażowych ad hoc zgodnie z Regulaminem arbitrażowym UNCITRAL.

Kariera zawodowa

 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS sp.j.
 • 2014–2021 Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy sp.k.
 • 2012–2014 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Edukacja

 • 2013–2015 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2006–2011 Akademia Leona Koźmińskiego, Wydział Prawa

Języki

 • Polski
 • Angielski